Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chruściel Marek

Marek Chruściel, ur. 4 I 1954 w Tarnobrzegu. Ukończył ZSZ przy WSK Gorzyce (1973).

1977-1982 pracownik WSK PZL Gorzyce.

IX 1980 – 1996 w „S”, w X 1980 uczestnik strajku w WSK, w XI 1981 strajku generalnego Regionu.

I-IV 1982 wykonawca, kolporter (z pomocą siostry, następnie Stanisława Kołacza, Jerzego Szyińskiego) ulotek, plakatów przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; 8 IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Tarnobrzegu, następnie od 9 IV 1982 w KM MO w Sandomierzu, 1 VI 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na 3,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, od 26 IV 1982 osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, od 11 VI w ZK w Hrubieszowie, 4 VI 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy; od 1983 uczestnik Mszy za Ojczyznę w Stalowej Woli. 1983-1988 pracownik Zakładu Budownictwa Kolejowego w Rozwadowie, 1988-1989 prywatnej firmy Jan Kowalczyk – Usługi Blacharskie w Zbydniowie. Od 1988 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „SMiS”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, książek wydawnictw NOWa, Przedświt Spotkania, CDN i in.; w VIII 1988 podczas strajku HSW uczestnik czuwania przed bramą nr 3 w celu ewentualnej obrony strajkujących.

W 1989 członek KO w Stalowej Woli, mąż zaufania „S” w wyborach 4 VI. 1989-1995 ponownie pracownik WSK PZL Gorzyce; 1989-1992 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska; 1989-1992 członek Prezydium ZR.  Ziemi Sandomierskiej. 1995-1996 pracownik w Biurze Turystycznym Krakus, od 1998 konserwator w SP nr 1 w Gorzycach.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry