Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chruszczyński Piotr

Chruszczyński Piotr, ur. 23 V 1952 w Poznaniu, zm. 6 X 2002 w Paryżu.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1977).

1977–1979 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku, 1979–1981 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Łomży.

Od X 1980 w „S”, od X 1980 współzałożyciel i przew. MKZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łomży, od VI 1981 w ZR Mazowsze.

Przed 13 XII 1981 wyjechał do Paryża, 16 XII 1981 współzałożyciel Komitetu Koordynacyjnego „S” tamże, 1982–1985 w Prezydium Komitetu Koordynacyjnego „S’ tamże, 1982–1990 zw. z Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli, od 1982 członek Rady Biura, 1985–1990 kierownik oddziału Biura w Paryżu, 1988–1990 redaktor nacz. „Bulietin d’Information du Comité Solidarité à Paris”), od 1982 współpracownik RWE, Głosu Ameryki i Radio France Internationale, 1989 współorganizator kampanii wyborczej strony solidarnościowej we Francji.

1990–1992 I sekretarz i kierownik wydz. politycznego Ambasady RP w Paryżu, 1992–1994 konsul generalny RP w Strasburgu. 1994 powrót do Polski. 1994–1998 doradca prezesa NBP w Warszawie, 1998–2000 wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Interpress, 1998–2000 wiceprezes Polskiej Agencji Informacyjnej, 2000–2002 dyr. Oddziału IPN w Warszawie.

Kawaler Legii Honorowej (1993).

19 III 1984–23 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. XI Dep. I MSW w ramach podteczki rozpracowania obiektowego krypt. Anakondy.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry