Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chwalewski Marek

Marek Chwalewski, ur. 22 VI 1939 w Pabianicach. Ukończył Technikum Energetyczne w Łodzi (1960).

1956-1966 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontaż, 1966-1968 w Pabianickiej Fabryce Żarówek Polam, 1968 Łęczyckich Zakładach Mechanicznych w Piątku, 1969-1973 Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. 1980-1996 zatrudniony w Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Pamotex. W II 1974 aresztowany za „szkalowanie ustroju” i kontakt z Radiem Wolna Europa, umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, po 2 mies. zwolniony. W I 1976 sygnatariusz wniosku obywatelskiego do Sejmu PRL przeciw planowanym zmianom w Konstytucji; w III 1976 aresztowany, umieszczony powtórnie w szpitalu psychiatrycznym, od V w AŚ w Łodzi, skazany na 2 lata więzienia, zwolniony 2 IX 1977 w ramach amnestii. 1977-1980 współpracownik KOR, uczestnik ROPCiO, działacz Ruchu Wolnych Demokratów; kolporter wydawnictw niezależnych: „Opinii”, „Robotnika” i „Ruchu Związkowego”; uczestnik manifestacji 11 XI, działalności samokształceniowej; sygnatariusz większości dokumentów ROPCiO i RWD. 1980-1981 współredaktor niezależnego pisma „Solidarność z Gdańskiem”.

Od XII 1980 w „S”; przewodniczący Samorządu Pracowniczego w Pamoteksie; w VIII 1981 współorganizator marszu głodowego w Pabianicach; działacz KOWzP przy ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu, Kwidzynie, 13 XII 1982 zwolniony. Od 1983 przewodniczący Tymczasowej Komisji „S” w Pabianicach; kolporter wydawnictw podziemnych; uczestnik akcji protestacyjnych, m.in. malowania na murach; 1988-1989 działacz Oddziału łódzkiego Solidarności Walczącej.

Od 1989 wydawca, drukarz, współredaktor pisma „Co Wy Na To?”. Od 1990 działacz Solidarności ’80. 1994-1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta Pabianice; od 1995 działacz ROP, od 2001 Samoobrony. Od 2001 na emeryturze.

Autor ''Pamiętników więźnia'' opublikowanych w niezależnym piśmie „Opinia”. Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2009).

1971-1974 rozpracowywany przez SB w ramach KE krypt. Pisarz, 1975-1984 w ramach KE/SOR krypt. Psychopata.

 

Jacek Krakowski

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry