Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cichocki Adam

Adam Cichocki, ur. 1 II 1956 w Namysłowie k. Opola. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1981).

1983-1984 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Lublinie, 1984-1988 Wydz. Duszpasterstwa Kurii Biskupiej tamże. Od 1977 uczestnik ROPCiO; w 1978 uczestnik akcji kolportażu ulotek przed wyborami do rad narodowych, w III 1980 przed wyborami do Sejmu PRL. W I 1980 współzałożyciel Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry. W V 1980 wspierał działalność Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego.

26-30 VIII 1980 uczestnik głodówki w kościele Świętego Ducha w Lublinie w solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu. W XII 1981 zatrudniony przy ZR „S” w Lublinie (stan wojenny udaremnił wyjazd do Brukseli, gdzie miał odpowiadać za kontakty ZR z Konfederacją Chrześcijańskich Związków Zawodowych).

Od 13 XII 1981 w ukryciu; inicjator druku i rozpowszechnienia broszury nt. ruchu non violence. 8 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, 8 IV 1982 aresztowany, 6 V 1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazany w postępowaniu doraźnym na 3 lata więzienia (sądzony wspólnie z Cecylią Sawą), osadzony w ZK w Łęczycy, od VI 1982 w ZK w Hrubieszowie, od 22 X 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, 12 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa na 3-letni okres próbny, 26 X 1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na mocy amnestii darował karę i skrócił okres próbny. 1983-1984 wykładowca katolickiej nauki społecznej w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy KUL oraz w Stalowej Woli w parafii MB KP, w 1984 współtwórca Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy Kurii Biskupiej w Lublinie.

1989-1990 pracownik ZR Środkowo-Wschodniego „S”. 1990-1992 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 1992-1993 wojewoda lubelski. 1991-1992 prezes PC na woj. lubelskie. 1994-1996 pełnomocnik Zarządu ds. związków zawodowych oraz wicedyr. ds. personalnych w TP SA, 1996-1998 gł. specjalista ds. personalnych w Daewoo Motor Polska, od 1998 własna działalność gospodarcza. 1996-2000 prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego, 1998-2004 członek Rady Katolików Świeckich przy Episkopacie Polski. 2008-2009 wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej ds. zasobów ludzkich, po 2009 ponownie własna działalność gospodarcza.

8 IV 1980 – 4 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity; 5 V 1987 – 7 VIII 1989 przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Absolwent.

 

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry