Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cibor Grzegorz Leszek

Grzegorz Leszek Cibor, ur. 3 I 1959 w Pionkach. Ukończył LO im. Marii Dąbrowskiej tamże (1979) oraz Policealne Studium Budowlane w Radomiu (1981).

1971-1977 w ZHP. IX 1981 – 1984 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Radomiu, Rejon Pionki.

Od IX 1981 w „S”, KPN.

Od I 1983 działacz podziemnych struktur „S” w Pionkach, współzałożyciel grupy pn. Klub Niepodległości współpracującej z Tymczasową Komisją Terenową tamże, 1985-1986 współorganizator i uczestnik zajęć samokształceniowych z zakresu historii prowadzonych przez Klub; szef grupy kolporterów przy TKT, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Barykady” i innych czasopism regionalnych, uczestnik akcji ulotkowych. 1984-1985 4-krotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, w V 1984 rewizja w mieszkaniu. 1985-1989 pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Radomiu, następnie Elektrowni Kozienice, Zakładu Budownictwa Energetycznego w Rzeszowie, spółek Somar i Domar w Radomiu.

1991-1995 przewodniczący KZ „S” w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych; po wystąpieniu z „S” (1997) 1997-2004 członek ZZ Kontra, przewodniczący KZ. 1989-2003 ponownie (z przerwami) pracownik WPWiK w Radomiu Oddział w Pionkach, 1990-2003 Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach, 2003-2008 oddziału Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczego (MZUK w Pionkach), 2008-2009 zakładów Wolf – Szczelne Budowle we Wrocławiu Oddział w Warszawie, od 2009 zakładów Wtórpol w Skarżysku-Kamiennej.

4 VI 1984 – 8 XII 1984 rozpracowywany przez RUSW w Kozienicach w ramach SOR krypt. KP-1.

Marek Wierzbicki

Opcje strony

do góry