Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cibicka Katarzyna

Katarzyna Cibicka, ur. 22 XI 1931 w Baligrodzie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Humanistycznego (1973).

1954–1974 nauczycielka w LO w Lubaczowie, od 1974 w II LO w Rzeszowie.

Od 1980 w „S”, przew. Koła „S” tamże.

1982–1983 inwigilowana, zatrzymywana w trakcie prowadzonych lekcji, przesłuchiwana, poddawana rewizjom, zastraszana. Od 1983 członek siatki kolportażowej RKW. 6 I 1984 zwolniona z pracy (za wprowadzanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej treści niezgodnych z zadaniami socjalistycznej szkoły; utrzymanie decyzji dyr. II LO przez Komisję Odwoławczą Ministerstwa Oświaty i Wychowania). Organizatorka uczestnictwa młodzieży w pielgrzymkach Jana Pawła II w Polsce, religijno-patriotycznych nabożeństwach i manifestacjach, kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych. 1984–1989 bibliotekarka w Liceum Plastycznym w Rzeszowie, 1989 nauczycielka w I LO tamże. Uczestniczka duszpasterstwa nauczycieli i ludzi kultury przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej, także Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie, współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów tamże.

1990 przywrócona do pracy w II LO. Od 1993 na emeryturze. 1989–2009 członek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”, 1995–2009 Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” w Rzeszowie.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

VII 1982–XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/RUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon/Działacz.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry