Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciarski Ryszard Marian

Ryszard Marian Ciarski , ur. 8 XII 1936 w Płocku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Mechaniczny (1971).

1950–1954 w ZMP, 1964–1966 ZMS, 1966–1968 ZSP.

1954–1963 konstruktor w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku; 1963–1982 st. zmiany, dyspozytor Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągu Naftowego Przyjaźń tamże.

Od IX 1980 w „S”; X 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, I 1981 KZ, 1981 członek zarządu „S” sekcji w Centrali Produktów Naftowych. Od I 1981 delegat na I WZD Regionu Płockiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie (uczestnik głodówki protestacyjnej), 29 IV 1982 zwolniony. 31 VIII 1982 zwolniony z pracy. 1 XII 1982–1985 technolog w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. 1982–1989 kolporter w Płocku podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Baza”, „Wola”), książek (m.in. NOW-ej), ulotek, znaczków poczt podziemnych; współorganizator mszy za Ojczyznę w kościołach św. Stanisława Kostki i św. Józefa Rzemieślnika w Płocku, spotkań ze znanymi działaczami opozycji. Kilkakrotnie zatrzymywany, karany przez kolegia ds. wykroczeń. V 1982 – 1984 współpracownik i koordynator Charytatywnego Komitetu Pomocy w Diecezji Płockiej, VIII 1983 współorganizator (z francuskimi organizacjami związkowymi z Lyonu) kolonii dla dzieci osób internowanych i represjonowanych w Łazach k. Żuromina. 1985–1986 współzałożyciel podziemnego pisma „Solidarność Ziemi Płockiej”. 1 VIII 1985 aresztowany, 8 XI 1985 zwolniony, 4 II 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Płocku na 5 mies. pozbawienia wolności, 22 IX 1986 Sąd Wojewódzki w Płocku na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej umorzył postępowanie karne na mocy amnestii. 3 XI 1985 zwolniony z pracy. 1986–1987 pracownik fizyczny w prywatnym zakładzie bieżnikowania opon w Płocku, 1987–1989 gł. mechanik Spółdzielni Pracy Zakładów Produkcyjno-Usługowych tamże, w 1989 organizator „S”, przew. Komitetu Założycielskiego tamże. W 1987 współtwórca płockiego KIK.

1989 współorganizator „S” w PERN, członek KZ, okresowo wiceprzew., 2008–2010 przew. 1989 organizator i przew. Obywatelskiego Komitetu „S” Osiedla Kochanowskiego w Płocku, 1990 członek prezydium KO w Płocku z ramienia KIK. 1989–1990 współzałożyciel i prezes Arka Arka „Arka”, podtytuł: „Wolne pismo. Eseistyka, krytyka, literatura, inne formy”, jedno z najważniejszych podziemnych pism społ.-kult., wydawane VI 1983–1989 w Krakowie. Sp. z o.o., 1990–2003 specjalista ochrony środowiska w PERN, 1995–1999 członek rady pracowniczej. Od 2004 na emeryturze. 2005–2006 specjalista ochrony środowiska w PERN w Płocku; 2006–2007 kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego PERN; 2007–2009 działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej PERN, 2008–2010 przew. „S” tamże, od 2009 na etacie związkowym; 2010 pracownik działu ochrony środowiska PERN. 1996–2001 członek ROP, 1997 pełnomocnik w woj. płockim, przew. ogniwa w Płocku nast. członek zarządu okręgu. Od 2004 członek PiS, 2012–2017 członek zarządu miejskiego w Płocku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

1982–1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Strzelec; 1987–1989 przez Wydz. V WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Anioł.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry