Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cichoń Wiesław

Wiesław Cichoń, ur. 26 IV 1954 w Legnicy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia polska (1978 absolutorium).

W 1978 pracownik Zakładów Włókien Chemicznych Elana w Toruniu, 1979-1983 WSS Społem tamże. 1977-1978 współzałożyciel poznańskiego SKS, słuchacz Uniwersytetu Latającego, następnie 1978-1980 współorganizator wykładów TKN; kolporter wydawnictw niezależnych; w 1978 współtwórca Biblioteki Społecznej Antoniego Stawikowskiego. Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. Jezuitów, kolporter prasy i wydawnictw niezależnych, organizator akcji ulotkowych i plakatowych. 1978-1980 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 20 VIII 1980 aresztowany, przewożony pomiędzy AŚ w Toruniu, Golubiu-Dobrzyniu, Chełmży, Chełmnie i Wąbrzeźnie, 30 VIII 1980 aresztowany, 1 IX 1980 zwolniony na mocy Porozumień Sierpniowych.

Od IX 1980 organizator „S” w miejscu pracy, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, członek Prezydium MKZ w Toruniu, redaktor nacz. niezależnego pisma „Wolne Słowo”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruń, delegat na I KZD; współorganizator struktur „S” RI w Regionie, w XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach (pobity przez Służbę Więzienną, 2 tyg. w karcerze, wydawca 5 pisanych ręcznie nr. „Wolnego Słowa”), następnie w Strzebielinku (gdzie z A. Stawikowskim i Zbigniewem Iwanowem poinformował Komisję MCK o brutalnym stłumieniu toruńskich demonstracji 1 i 3 V 1982 oraz zredagował raport dla Międzynarodowej Organizacji Pracy o represjach wobec członków „S” i analizę sytuacji ruchu związkowego w Polsce po delegalizacji „S” – oba opublikowane w paryskiej „Kulturze”), 10 XII 1982 zwolniony. 1983-1986 członek podziemnej RKW „S” Toruń, organizator transportu i lokali, koordynator kontaktów w Regionie, szef grup ulotkowych RKW, wykładowca Wszechnicy Związkowej. W 1983 autor tekstów dla pierwszego w Toruniu Radia „S” (ekipa Jana Hanasza). 1984-1988 robotnik w prywatnej firmie budowlanej, następnie pracownik magazynu w RSW Prasa-Książka-Ruch. W 1985 pełnomocnik RKW ds. niezależnego badania frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu PRL, współautor programu RKW „Budować gotowość”. 1988-1989 w jawnej RKK „S” Toruń.

W 1989 członek KO. 1989-1990 ponownie redaktor nacz. „Wolnego Słowa”. W 1990 w „S” w RSW Prasa-Książka-Ruch, delegat WZD Regionu Toruń, delegat na KZD. 1990-1991 w ROAD, następnie do 1994 w UW: w 1990 szef woj. sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich, w 1995 współorganizator kampanii prezydenckiej Jacka Kuronia w Toruniu. 1991-1996 pracownik prywatnych firm poligraficznych i konsultingowych. Od 1997 dyr. ds. handlu i marketingu w Trias Sp. z o.o., 2004-2005 wiceprezes, 2005-2009 prezes Zarządu, od 2009 prokurent-doradca prezesa Zarządu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry