Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cichoń Zbigniew

Zbigniew Cichoń, ur. 15 V 1927 w Radomiu, zm. 3 VII 1996 tamże. Ukończył ZSZ w Radomiu.

Od 1945 w oddziale poakowskim por. S. Poredy (ps. Świątek), 9 IX 1945 uczestnik rozbicia więzienia w Radomiu; 5 I 1946 aresztowany, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 16 II 1946 skazany na karę 5 lat więzienia, w III 1947 zwolniony na mocy amnestii. 1950-1970 pracownik Zakładów Drzewnych w Radomiu, 1970-1982 Kombinatu Maszyn Budowlanych Zremb tamże.

Od X 1980 w „S”, członek założyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w KMB; przewodniczący KZ, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Regionalnej; członek KOWzP. W 1980 i 1981 współorganizator strajków ostrzegawczych w Zrembie, w 1981 strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Radomiu.

13/14 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 6 IV 1982 zwolniony. Od 1982 na emeryturze, 1983-1991 ponownie pracownik KMB. W 1983 współorganizator pomocy internowanym (rozdawanie darów z paczek nadsyłanych z zagranicy), od 1983 kolporter pism podziemnych, m.in. „Wolny Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarni”, uczestnik uroczystości 3 V, 11 XI, rocznic Czerwca ʼ76, współorganizator Mszy za Ojczyznę.

1988-1989 członek KO Ziemia Radomska, uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI 1989 - organizator spotkań, akcji ulotkowych, plakatowych; 1990-1991 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej oficerów SB w Radomiu.

 

Konrad Słowiński

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry