Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cichy Henryk

Henryk Cichy, ur. 13 X 1943 w Bydgoszczy. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1970).

1960-1968 tokarz w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn, Bydgoskiej Fabryce Opakowań Blaszanych i Bydgoskiej Fabryce Narzędzi. W III 1968 zwolniony z BFN za brak udziału w masówce potępiającej uczestników protestów. 1968-1986 pracownik Fabryki Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy.

W VIII 1980 organizator strajku, przewodniczący KS w FOD. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w FOD; w 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego.

Od II 1982 uczestnik grupy podziemnej „Informatora Bydgoskiego”, redaktor naczelny (w 1982), autor tekstów, drukarz i kolporter; 3 V 1982 uczestnik manifestacji; od VI 1982 członek gremium decyzyjnego TKK Regionu Bydgoskiego, w ramach TKK współorganizator działalności samokształceniowej (wykłady w parafii św. Andrzeja Boboli, m.in. Władysława Siły-Nowickiego i Jadwigi Staniszkis). 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W 1983 organizator i koordynator podziemnego Radia „S” w Bydgoszczy (2 emisje). W 1984 zwolniony z FOD, po odwołaniu przywrócony. W V 1986 zatrzymany przez WSW w Bydgoszczy, poddany rewizji w miejscu pracy. Od 1986 własna działalność gospodarcza (zatrudniał osoby z opozycji).

1988-1989 współzałożyciel i członek Regionalnego KO „S” w Bydgoszczy. W 1989 organizator kampanii wyborczej kandydatów RKO w wyborach 4 VI. W 1990 współzałożyciel UD w Bydgoszczy. W 1994 uczestnik zjazdu zjednoczeniowego UD i KLD.

Od 17 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Bydgoszczy w ramach KE krypt. Mistrz, zdjęto z ewidencji 8 X 1984.

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry