Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciechański Zygmunt

Zygmunt Ciechański, ur. 24 IV 1933 w Łodzi. Wykształcenie podstawowe.

1951-1960 pracownik łódzkich Zakładów Przemysłu Pończoszniczego im. Wacława Jurczaka, 1961-1963 Zakładu Usług Produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych, w 1963 PKS, 1963-1965 pracował dorywczo jako kierowca, 1965-1969 pracownik Spółdzielni Pracy Auto Transport, 1969-1971 taksówkarz, 1972-1986 pracownik Centrali Rybnej w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur w Centrali Rybnej, następnie przewodniczący KZ; w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla studentów strajkujących na Wydz. Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz internowanych i ich rodzin; współorganizator akcji plakatowych i ulotkowych informujących o oporze społecznym. 1982-1987 współzałożyciel i działacz podziemnej grupy, która w 1984 przyjęła nazwę MKK, obejmującej ok. 30 przedsiębiorstw z Łodzi, Pabianic i Aleksandrowa Łódzkiego, współzałożyciel i wydawca podziemnego pisma MKK „Gotowość «Solidarności»”, współorganizator sieci kolportażu (utrzymywał kontakty z kurierami z Gdańska, Warszawy i Wrocławia), współorganizator demonstracji 3 V 1983. W 1984 współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Emerytów i Rencistów „S” przy parafii św. Józefa w Łodzi. 1985-1989 współorganizator obchodów rocznicowych AK (m.in. na Wykusie k. Wąchocka), Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; 1986-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościołach św. Teresy i św. Józefa. 1987-1988 wydawca, drukarz podziemnego pisma „Senior «Solidarności»”. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1987 podczas rewizji znaleziono w jego samochodzie transparenty przygotowane na wizytę Jana Pawła II w Łodzi; szantażowany represjami wobec rodziny i odebraniem samochodu podpisał zobowiązanie do niepodejmowania działalności antypaństwowej i wycofał się z niej. 1986-1989 pracownik Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. 1987-1990 wiceprzewodniczący Towarzystwa Polsko-Amerykańskiego w Łodzi.

1989-1990 w dzielnicowym KO „S”. 1990-1992 w PC, 1992-1995 w RdR, członek Zarządu Wojewódzkiego, 1995-1997 w ROP, od 1997 w PChD.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2005).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Oset/Skrzynka.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry