Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieplechowicz Teresa

Teresa Cieplechowicz, ur. 17 V 1953 w Czystej Dębinie Kolonii k. Krasnegostawu, zm. 11 IV 2021 w Ożarowie Mazowieckim. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek inżynieria sanitarna i wodna (1980), absolwentka studiów podyplomowych na PW, kierunki: instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (1988), ciepłownictwo i ogrzewnictwo (1997).

1980‒1982 inspektor ds. produkcji w Tarnobrzeskim Kombinacie Budowlanym w Stalowej Woli.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w TKB.

14 XII 1981 zatrzymana w wyniku prowokacji w klasztorze w Rozwadowie, przetrzymywana w AŚ w Sandomierzu, od 20 XII w Ośr. Odosobnienia w Nisku, nast. internowana, od 13 I 1982 w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 29 IV 1982 zwolniona; po powrocie do pracy w TKB szykanowana, złożyła wypowiedzenie; w V 1982 przeszukanie i rewizja w mieszkaniu. 1982‒1985 pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sochaczewie; tam poddawana represjom, złożyła wypowiedzenie; przez 3 mies. bez zatrudnienia. Od 1985 pracowniczka Fabryki Kabli w Ożarowie Maz. W 1988 zaangażowana w reaktywowanie struktur „S” tamże.

Od V 1989 działaczka, od II 1990 przewodnicząca KO w Ożarowie Maz., w 1989 zaangażowana w kampanię wyborczą. 2002‒2006 przewodnicząca zarządu osiedla mieszkaniowego; od 2005 naczelnik Wydz. Administracyjno-Gospodarczego, nast. główny specjalista ds. inwestycji i remontów w Wydz. Inwestycji Zamówień Publicznych i Administracji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2020) i wyróżnieniem Zasłużona dla Regionu Ziemia Sandomierska (2020).

Do X 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOS.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Ożarów Mazowiecki

Opcje strony

do góry