Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieplechowicz Teresa

Teresa Cieplechowicz, ur. 17 V 1953 w Czystej Dębinie-Kolonii k. Krasnegostawu. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek inżynieria sanitarna i wodna (1980), absolwentka studiów podyplomowych na PW, kierunki: instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (1988), ciepłownictwo i ogrzewnictwo (1997); certyfikat eksperta NOT w zakresie czystszej produkcji (1994).

1980-1982 pracownik Tarnobrzeskiego Kombinatu Budowlanego.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w TKB.

14 XII 1981 internowana w wyniku prowokacji w klasztorze w Rozwadowie w AŚ w Sandomierzu, od 20 XII w Ośr. Odosobnienia w Nisku, od 13 I 1982 w Gołdapi, 29 IV 1982 zwolniona; w TKB nękana, złożyła wypowiedzenie; w V 1982 poddana przeszukaniu, rewizja w mieszkaniu. 1982-1985 pracowniczka Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sochaczewie; tam w 1983 poddawana represjom (problemy z mieszkaniem, głuche telefony), złożyła wypowiedzenie; przez 3 mies. bez zatrudnienia, mieszkała u znajomych. Od 1985 pracowniczka Fabryki Kabli w Ożarowie Maz. (obecnie Tele-Fonika Centrokabel SA). W 1988 zaangażowana w reaktywowanie struktur „S”.

Od V 1989 działaczka, od II 1990 przewodnicząca KO w Ożarowie Mazowieckim, w 1989 zaangażowana w kampanię wyborczą. W 2002 uzyskała licencję państwową zarządcy nieruchomości; 2002-2006 przewodnicząca zarządu osiedla mieszkaniowego; od 2005 naczelnik Wydz. Administracyjno-Gospodarczego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Tarnobrzeg

Opcje strony

do góry