Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciepiela Jerzy

Jerzy Ciepiela, ur. 29 VIII 1952 w Nowym Targu, zm. 4 VI 2011 w Vernie we Francji. 1968–1970 uczeń Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Elblągu.

1971 ślusarz w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łęczycy, 1972–1973 pracownik w Zakładach Chemicznych w Policach, 1973–1975 pracownik w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo w Praszce, 1975–1977 ślusarz-konserwator-salowy w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zrzeszenia Katolików „Caritas” w Częstochowie (w tym samym czasie w zgromadzeniu braci Albertynów w Częstochowie), 1977 pracownik w ekspozyturze PKS w Zakopanem. 1977–1978 ślusarz w Zakładzie Nr 2 FSM w Tychach, 1978–1979 w klasztorach w Częstochowie i Krakowie, 1979–1983 ślusarz w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” w Tarnowskich Górach.

1977 jako pracownik FSM otwarcie krytykował system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. społeczno-polityczny PRL, warunki płacowe i socjalno-bytowe w zakładzie. Stosunki pomiędzy kierownictwem zakładu i załogą opisał w liście do KW PZPR w Katowicach.

4–6 IX 1980 przew. Zakładowej Komisji Pracowników w zakładzie, 6–10 IX 1980 współorganizator strajku, przew. KS, od 10 IX 1980 przew. Zakładowego Komitetu Robotniczego, nast. Komitetu Założycielskiego „S”, 21 X 1980–20 II 1981 przew. MKK „S”, nast. Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Tarnowskich Górach, 20 II–17 VI 1981 przew. MKZ „S” w Tarnowskich Górach, VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 17 VIII–13 X 1981 wiceprzew. ZR ds. organizacji i koordynacji działań, 14 X–13 XII 1981 kierownik działu ds. miejskich komisji koordynacyjnych w pionie ds. organizacji i koordynacji działań ZR. IX/X 1981 delegat na I KZD. XII 1981 wyznaczony przez przew. ZR Leszka Waliszewskiego na kierownika jednego z czterech obszarów z siedzibą w KWK Dymitrow, na jakie podzielono Region Śląsko-Dąbrowski na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i konfrontacji ze strony władz. I 1981–1983 w KPN.

13 XII 1981 zatrzymany, nast. internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu (8-dniowy protest głodowy), Raciborzu, Strzelcach Opolskich, ponownie w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, Rzeszowie-Załężu, Łupkowie. 11 XII 1982 zwolniony. 16 XII 1982 zatrzymany na 48 godz. za próbę złożenia kwiatów pod krzyżem przy KWK Wujek w Katowicach.

Od 1983 na emigracji w USA, nast. we Francji, m.in. w Vernie.

1978–1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Narzędziowiec, 1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Jurek, 1980–1983 rozpracowywany przez Wydz. III A/Wydz. V/Wydz. V-1 tamże w ramach KE krypt. „Agresywny”.

Jaroslaw Neja

Katowice, KPN, Podregion NSZZ «Solidarność» Tarnowskie Góry, Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry