Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieszyński Franciszek

Franciszek Cieszyński, ur. 9 VIII 1938 w Malawie k. Rzeszowa. Ukończył Zawodową Szkołę Metalową w Świebodzicach (1959).

1961–1997 szlifierz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Polskich Zakładów Lotniczych w Rzeszowie.

8 IX 1980 współorganizator strajku załogi na Wydz. Narzędziowni WSK. Członek MKS, od XII 1980 przew. Komisji Wydz. w Narzędziowni oraz członek KZ. I 1981 współorganizator strajków solidarnościowych na wydziale, 27–28 I 1981 strajku okupacyjnego, popierającego protest chłopski w budynku b. WRZZ w Rzeszowie.

14 XII 1981 zatrzymany mimo złego stanu zdrowia (po operacji żołądka). 16 XII internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 22 XII 1981 zwolniony. Od pocz. 1982 organizator na Wydz. Narzędziowni zbiórek pieniędzy dla rodzin osób represjonowanych i więzionych. VI 1982 przeniesiony z wydz. macierzystego na wydz. filialny Narzędziowni na terenie Rzeszowa. 1982–1989 kolporter prasy podziemnej, m.in.: „Solidarnoś? Trwa?,ć Trwa”, „Obrona”, „Łącznik”, „Trwamy”, „Hutnik”, „Solidarność Małopolska”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” w TKZ WSK PZL oraz w siatce RKW. 3 XI 1984 delegat TKZ na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Od XI 1988 praca nad odtwarzaniem struktur „S” w zakładzie, III 1989 uczestnik obrad zakładowego tzw. okrągłego stołu.

1989 rekomendowany przez „S” do Rady Przedsiębiorstwa. 1990–2014 delegat na kolejne Walne Zebrania Delegatów NSZZ „S” WSK PZL w Rzeszowie, 1991–1997 w KZ WSK PZL tamże. 1990–2010 delegat na WZD Regionu Rzeszowskiego. 1991 członek KS podczas strajku okupacyjnego w obronie zakładu lotniczego WSK w Rzeszowie i innych zakładów lotniczych. 2006–2010 delegat Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego. Od 1997 na emeryturze, w Komisji Wydz. Emerytów i Rencistów „S” w WSK PZL w Rzeszowie, 2000–2006 przew. tejże. 1997–2010 członek Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Regionu Rzeszowskiego, 2002–2010 delegat Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S” w Łodzi.

II 1981–III 1990 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry