Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieśliński Krzysztof

Krzysztof Cieśliński, ur. 27 V 1952 w Poznaniu. Ukończył LO w Grodzisku Wielkopolskim (1971).

W III 1968 przeprowadził (z siostrą Ewą) akcję malowania antypaństwowych haseł na murach szkół tamże.

1972–1978, podczas studiów polonistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zw. ze studenckim ruchem kulturalnym, sekretarz Komisji Kultury Zarządu Wojewódzkiego SZSP prezes Studenckiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego Fantom, organizator m.in. wystawy Człowiek z czerwonym ołówkiem (1977), projektów plakatów odrzuconych przez cenzurę. 1979–82 pracownik Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Suwałkach.

Po 13 XII 1981 wydrukował (z Danutą Woronko) pierwszą w Suwałkach ulotkę, m.in. z listą internowanych w regionie. W II 1982 zwolniony z pracy za jawny sprzeciw wobec stanu wojennego, wrócił do Poznania. 1983–1985 pracownik Zagranicznego Przedsiębiorstwa Polonijnego Komplex EFC. W 1984 organizator (z Przemysławem Ożogiem i Aleksandrą Adamską) podziemnej drukarni w swoim mieszkaniu na Winogradach, w której przez blisko rok drukowano podziemne pisma TZR „«Solidarność» – Poznań” oraz biuletyn HCP „Hipolit”. Drukarnia nie została wykryta. W 1985 organizator punktu kolportażowego w swoim mieszkaniu, przy ul. Owsianej. 11 VI 1985 aresztowany za kolportaż prasy niezależnej. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu warunkowo umorzyła postępowanie na 2 lata, 13 XI 1985 zwolniony. 3 VII 1985 zwolniony z pracy. 1986–1992 zatrudniony w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, od 1986 pracownik Ośrodka Kultury Słońce w Poznaniu, inicjator i organizator (z Barbarą Fabiańską, Markiem Kikiewiczem i in.) niezależnej działalności kulturalnej, m.in.pokazy filmów spotkania dyskusyjne z działaczami opozycji, koncerty, wystawy plastyczne i fotograficzne, kolportaż wydawnictw.

W 1990 w redakcji „Obserwatora Wielkopolskiego”, przew. poznańskiego sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. 1991–2006 działalność wydawnicza oraz kierownik działu filmu i edukacji medialnej w Centrum Sztuki Dziecka. Współorganizator i producent Międzynarodowych Festiwali Filmów Młodego Widza Ale Kino! W 2002 założyciel, nast. prezes Poznańskiej Fundacji Filmowej. Od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2004).

Agnieszka Łuczak

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry