Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cięciwa Kazimierz

Kazimierz Cięciwa, ur. 28 II 1956 we Wrocławiu. Ukończył Zasadniczą Szkołę i Technikum Energetyczne im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu (1975).

1975-1985 pracownik Wrocławskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego, 1985-1989 Wrocławskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 założyciel KOS na terenie WZPN: kolportaż podziemnej prasy, akcje ulotkowe, napisy na murach. Inicjator strajków zakładowych, m.in. 15/16 XII 1981 i 29 I 1982. W 1982 założyciel i wydawca pisma zakładowego „Superfosfat”. Wielokrotnie zatrzymywany, 8 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, od 29 VIII 1982 w Nysie, zwolniony 15 X 1982. Po wyjściu działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, szef Działu Informacji; organizator Mszy za Ojczyznę oraz w intencji b. internowanych w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu; uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W 1983 założyciel i przewodniczący TKZ, uczestnik akcji RKS, od 1983 członek RKS jako przedstawiciel Zakładów Chemicznych: WZPN, Chemitex, Polifarb. 1984-1985 i 1988 komisarz ds. niezależnego obliczania frekwencji wyborczej w wyborach do rad narodowych i Sejmu PRL, od 1984 przedstawiciel RKS ds. kontaktów z terenem. W 1984 przewodniczący MKK Chemików. W 1986 organizator kolportażu podziemnej prasy wydawanej przez RKS na terenie Dolnego Śląska.

1990-2000 pracownik Opery Wrocławskiej. 1991-2000 przewodniczący KZ „S” w Operze, 1992-1998 Sekcji Regionalnej Pracowników Instytucji Artystycznych „S”. 19 IX 1995 – 5 II 1996 uczestnik strajku w Operze, przewodniczący KS. 1998-2000 przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Instytucji Artystycznych „S”. 1998-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk. Po 2000 pracownik prywatnych przedsiębiorstw.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Barbara Drabicka-Klint

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry