Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czapiga Tadeusz

Tadeusz Czapiga, ks., ur. 5 XII 1944 w Różycach k. Łowicza. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1976), w 1970 święcenia kapłańskie. W 1988 dr patrystyki, w 1998 dr hab., od 2008 profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Teologiczny).

1970-1971 wikariusz w Szczańcu i Łagowie, 1971-1973 w parafii Niepokalanego Serca NMP w Barlinku, 1973-1978 w parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie, 1978-1979 proboszcz w Bazylice Katedralnej, 1979-1981 proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie, 1981-1983 proboszcz parafii Chrystusa Króla w Dolicach. 1975-1978 duszpasterz akademicki w parafii św. Stanisława Kostki, wygłaszał homilie niepodległościowe; organizator klubu dyskusyjnego. Od 1978 współpracownik ROPCiO. Od 1979 współpracownik KSS KOR. Wspierał studentów prowadzących akcje ulotkowe, współorganizował spotkania z Leszkiem Moczulskim, inicjator ekspozycji portretów Jana Pawła II w katedrze.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy charytatywnej. W 1982 inicjator postawienia dziewięciu krzyży w Dolicach i okolicy. Przeniesiony do Szczecina. 1983-1988 proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; prefekt i wicerektor w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. 19 III 1987 prowadził rekolekcje w Bazylice Katedralnej dla robotników (Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wszczęła w tej sprawie postępowanie umorzone latem 1987 przed przyjazdem papieża do Szczecina). Wielokrotnie przesłuchiwany, inwigilowany, zastraszany i przenoszony pod naciskiem Urzędu ds. Wyznań. 1988-1993 proboszcz parafii Świetej Trójcy w Szczecinie.

1993-1998 wykładowca w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, 1998-2000 proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie. 1998-2003 adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Teologiczny, od 2000 wykładowca Wydz. Teologicznego US i AWSD.

Autor m.in. ''Antropocentryzm teologii Grzegorza z Elwiry'', Szczecin 1996.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry