Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czapiga Tadeusz

Tadeusz Czapiga, ks., ur. 5 XII 1944 w Różycach k. Łowicza. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1976), święcenia kapłańskie (1970), doktorat (1988), habilitacja (1998), prof. (2004). Egzorcysta mianowany Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (2003).

1970–1971 wikariusz w Szczańcu i Łagowie, 1971–1973 w parafii Niepokalanego Serca NMP w Barlinku, 1973–1978 w parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie, 1978–1979 proboszcz w katedrze św. Jakuba Apostoła tamże, 1979–1980 w parafii Najświętszego Zbawiciela tamże, 1980–1983 w parafii Chrystusa Króla w Dolicach k. Stargardu Szczecińskiego.

1975–1978 jako duszpasterz akademicki w parafii św. Stanisława Kostki wygłaszał niepodległościowe kazania; organizator klubu dyskusyjnego. Od 1978 współpracownik ROPCiO, od 1979 KPN. Wspierał studentów prowadzących akcje ulotkowe, współorganizował spotkania z Leszkiem Moczulskim, inicjator ekspozycji portretów Jana Pawła II w katedrze.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy charytatywnej. W 1982 inicjator postawienia 9 krzyży w Dolicach i okolicy; w konsekwencji przeniesiony do Szczecina. 1983–1988 proboszcz w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szczecinie; prefekt i wicerektor w Wyższym Seminarium Duchownym tamże. 19 III 1987 prowadził rekolekcje w Bazylice Katedralnej dla robotników w (Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wszczęła w tej sprawie postępowanie, umorzone latem 1987). Wielokrotnie przesłuchiwany, inwigilowany, zastraszany i przenoszony do różnych parafii pod naciskiem Urzędu ds. Wyznań. 1988–1993 proboszcz parafii Św. Trójcy w Szczecinie.

1993–1998 wykładowca w Arcybiskupim WSD tamże, 1998–2000 proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP tamże. 1998–2003 adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Teologiczny, od 2000 wykładowca Wydz. Teologicznego US i AWSD.

Autor m.in. Antropocentryzm teologii Grzegorza z Elwiry (1996).

Od 2000 rezydent w parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie. Od 2004 prałat.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry