Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czaplak Józef

Józef Czaplak, SJ, ur. 22 II 1941 w Staniątkach w Małopolsce, zm. 20 XII 1993 w Opolu. Student filozofii w Krakowie. 1961-1964 student Wyższego Seminarium Duchownego oo. Jezuitów w Krakowie, Wydz. Filozoficzny, Absolwent teologii Bobolanum w Warszawie (1968).

19 VIII 1957 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, odbył 2-letni nowicjat w Starej Wsi k. Krosna; 17 VI 1967 święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, w 1967 duszpasterz w Nowym Sączu, od 1968 duszpasterz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu. Przez ponad 25 lat prowadził działalność duszpasterską wśród studentów i nauczycieli akademickich, organizator pielgrzymek, spotkań i uroczystości w opolskim środowisku akademickim.

Po VIII 1980 i po 13 XII 1981 organizator pomocy duchowej i materialnej dla działaczy „S” i studentów, m.in. ukrywał na plebanii działacza „S” Romana Kirsteina; organizator obozów letnich i zimowych dla studentów, skupień modlitewnych, wykładów i konferencji, spotkań z ludźmi nauki i kultury.

1988-1991 jeden z 4 konsultorów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Budowniczy nowej siedziby Duszpasterstwa Akademickiego w Opolu (przy ul. ks. Czaplaka 1), gdzie obecnie działa Xaverianum, Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury.

Janusz Oszytko

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry