Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czaplak Józef

Józef Czaplak, SJ, ur. 22 II 1941 w Staniątkach k. Wieliczki, zm. 20 XII 1993 w Opolu.

19 VIII 1957 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 1957–1961 nowicjat i nauka w Kolegium oo. Jezuitów w Starej Wsi k. Krosna, 1961–1964 student filozofii na Krakowskim Wydz. Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego, święcenia kapłańskie (1967), absolwent Collegium Towarzystwa Jezusowego Bobolanum w Warszawie, Wydz. Teologiczny (1968), 2 II 1976 uroczysta profesja zakonna.

1967–1968 wikariusz w parafii NSPJ w Nowym Sączu, 1968–1993 wikariusz w parafii NSPJ w Opolu; duszpasterz studentów i nauczycieli akademickich w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów, utworzył Ośrodek Duszpasterski Xaverianum, organizator rekolekcji, pielgrzymek, obozów letnich i zimowych dla studentów, wykładów i konferencji, spotkań z ludźmi kościoła, nauki i kultury (m.in. Halina Mikołajska, o. Jan Ożga, bp. Alfons Nossol, ks. prymas Józef Glemp).

1980–1981 kapelan opolskiego NZS, koncelebrans mszy, na których święcono krzyże zawieszane nast. na uczelniach; XI–XII 1981 celebrans mszy podczas solidarnościowych strajków studentów w WSI i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu ze strajkującymi studentami radomskiej WSI, w DA udostępnił pomieszczenia na cele socjalne.

XII 1981 – 1982 udostępnił lokal parafialny na działalność punktu porad prawnych dla rodzin osób internowanych (udzielał ich Eugeniusz Mróz); I – II 1982 ukrywał na poddaszu klasztoru Romana Kirsteina. W l. 80. organizator pomocy dla studentów i rodzin osób represjonowanych oraz 1987–1989 udostępniał lokal parafii na spotkania działaczy NZS i podziemnej „S” (z Robertem Fieldingiem), udostępnił pomieszczenia DA na punkt kolportażu podziemnych wydawnictw (książki NOW-ej, pisma „Solidarność Opolska”) oraz ulotek.

1987–1991 konsultor Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Od końca l. 60. do 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Opolu w ramach SO krypt. Wieża.

Janusz Oszytko

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry