Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czarnecki Ireneusz

Ireneusz Czarnecki, ur. 4 VI 1949 w Wałbrzychu. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Radomiu (1979).

1968-1986 mechanik maszyn do szycia w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera tamże. 25 VI 1976 uczestnik demonstracji robotników w Radomiu, pobity przez MO.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w ZM w Radomiu, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej.

1982-1983 działacz Tymczasowej KZ „S”, redaktor, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Solidarni”. 28 VIII 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Radomiu, 3 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 22 XI 1982. 1984-1986 działacz Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej, 1986-1988 RKW; 1984-1988 drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Wolnego Robotnika”, książek NOWej, ulotek i in. druków okolicznościowych, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym; wielokrotnie poddawany rewizjom, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany; 30 IV 1986 zwolniony z pracy; 1986-1990 pracownik Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego. Trzykrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny: w 1987, 1988 za udział w demonstracjach 3 V i za przechowywanie nielegalnych wydawnictw.

1991-1994 własna działalność gospodarcza (w branży handlowej). 1990-1991 w ROAD/UD.

1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. PW-465; 1982-1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE krypt. Czarny; 1983-1984 w ramach SOR krypt. Serwis; 1985-1987 w ramach SOR krypt. Dublet; 1987-1989 w ramach SOR krypt. Berło.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry