Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czarnecki Jerzy

Jerzy Czarnecki, ur. 12 V 1950 w Żarach. Ukończył LO tamże (1969).

1970-1972 referent w Wydz. Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żarach (w tym czasie zasadnicza służba wojskowa), 1972-1974 kierownik magazynu wyrobów gotowych w Żarskich Zakładach Przemysłu Wełnianego, 1974-1977 inspektor BHP i kontroli wewnętrznej w Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich Oddział w Żarach, 1977-1981 sternik załadunku pieców szybowych w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie. 1966-1970 w ZMS, 1972-1981 w PZPR.

Od XI 1980 w „S”, od 24 II 1981 przewodniczący KZ Zarządu Wydziałowego na Wydz. Metalurgicznym HM Głogów, od V 1981 członek Prezydium KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, następnie na I KZD; w 1981 członek Rady Pracowniczej HM Głogów; kolporter niezależnych czasopism, m.in. „Tygodnika Solidarność”, „Solidarności Środkowego Nadodrza”, „Odrodzenia” w HM Głogów.

14-18 XII 1981 członek KS tamże; 21 XII 1981 zwolniony z pracy, po odwołaniu do Sądu Pracy i przywróceniu 31 III 1982 ponownie zwolniony, do 1985 bez zatrudnienia. 1982-1986 współzałożyciel (z Elżbietą Matusiak, Zbigniewem Starzyńskim) Komitetu Pomocy Represjonowanym w Głogowie, organizator zbiórek pieniędzy, transportów żywności, odzieży, koordynator przekazywania środków z Prymasowskiego Komitetu Pomocy Represjonowanym w Warszawie, Archidiecezjalnego Komitetu Pomocy Charytatywnej we Wrocławiu. Od 1982 prowadził w swoim mieszkaniu bibliotekę wydawnictw podziemnych działającą w ramach MKK „S” Ziemi Głogowskiej; organizator kolportażu czasopism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Ogniwa”, „Woli”, „KOSa”, „Tu i Teraz”, „Solidarności Głogowskiej”, „Solidarności Walczącej”, „Z dnia na dzień”, „PWA”, „CDN” w woj. legnickim, zielonogórskim; 1983-1989 działacz MKK „S” Ziemi Głogowskiej; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. 1983-1985 współorganizator Mszy za Ojczyznę. 1985-1990 prowadził zakład naprawy pralek w Szprotawie. 1986-1989 założyciel Wydawnictwa Archiwum Dolny Śląsk-2 „S” w Głogowie. Od 11 II 1989 odtwarzał struktury „S” w woj. w ramach RKW „S” w Zielonej Górze.

IV-V 1989 członek KO „S” tamże; IV-VI 1989 RKO „S” w Szprotawie. 1990-1992 sternik załadunku ciągów technologicznych HM Żukowice KGHM; od XI 1990 członek, od 1992 przewodniczący KZ w HM Głogów, od 1992 Komisji Międzyzakładowej tamże. 1990-1994 radny Rady Miasta i Gminy Szprotawa. Od 1992 pracownik „S”, delegat na WZD, od 2002 przewodniczący Rady Regionalnej Hutniczo-Przetwórczej Miedzi „S”.

Do XII 1988 rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. Delegat.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Głogów

Opcje strony

do góry