Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czarnynoga Czesław

Czesław Czarnynoga, ur. 4 XI 1954 w Bojszowych-Pszczynie. Ukończył Zasadniczą Szkołę dla Pracujących w Pszczynie (1972).

1973 – 16 XII 1981 zatrudniony w KWK Ziemowit w Lędzinach. 1979-1980 w PZPR.

31 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Ziemowit, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, w XI 1980 uczestnik kilkudniowego strajku głodowego (z K. Kasprzykiem, T. Solorzem i E. Krystianem) w siedzibie KZ w Ziemowicie; od I 1981 członek KZ, odpowiedzialny za łączność i informację, w VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; IX-X 1981 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w siedzibie KZ.

15-24 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Ziemowit, organizator akcji strajkowej na Oddziale K-1, 17 XII 1981 z grupą górników przeszedł pod ziemią do KWK Piast po żywność, 26 XII 1981 zatrzymany w miejscu zamieszkania w Woli k. Pszczyny, przewieziony do KM MO w Tychach, aresztowany, 27 XII 1981 przewieziony do AŚ KW MO w Katowicach; 1 II 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach umorzył postępowanie, 2 II 1982 zwolniony; zwolniony z pracy, Sąd Pracy w Mikołowie odrzucił jego wniosek o przywrócenie. Do IV 1982 bez zatrudnienia, IV-XII 1982 pracownik budowlany w prywatnym zakładzie murarskim w Tychach, 1983 – II 1986 ślusarz w KWK Czeczot w Woli k. Pszczyny, 1988-1989 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Mysłowicach.

Od 19 IX 1989 w Niemczech, od 1991 zatrudniony w HP Pelzer w Saarwellingen.

Halina Żwirska

Lędziny, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry