Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czartołomny Piotr

Piotr Antoni Czartołomny, ur. 10 VI 1946 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologiczny (1970).

 

1965–1968 członek zarządu, 1968–1969 przew. Koła Młodych Polonistów.

 

W III 1968 inicjator i przywódca manifestacji studenckich na swoim wydz.

1968–1969 prowadził agendę literatury Studenckiego Środowiskowego Klubu Nurt w Poznaniu; 2 IV 1969 debiut literacki na łamach „Nurtu”. 1969 członek Koła Młodych Krytyków przy Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym tamże. 1970–1976 st. asystent w Instytucie Filologii Polskiej UAM, 1976 st. bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej, 1976–1977 koordynator pracy artystycznej w Teatrze Polskim tamże, 1977–1980 prace dorywcze w wydawnictwach kościelnych i państwowych.

Od IX 1980 w „S”; od 1 XII 1980 kierownik Biura Prasowego MKZ w Poznaniu/ZR Wielkopolska; 1 VIII 1981 – 30 IV 1983 redaktor nacz. pisma „«Solidarność» Wielkopolski”, 1–12 XII 1981 redaktor „Wiadomości Dnia”; od 11 VII 1981 członek ZR Wielkopolska. Od VIII 1981 przew. Krajowej Rady Dziennikarzy „S”; IX/X 1981 delegat na I KZD. 28 X – 9 XII 1981 założyciel i redaktor nacz. Niezależnego pisma „As”.

16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Ostrowie Wielkopolskim, (8–21 III 1982 uczestnik głodówki w proteście przeciw naruszaniu praw człowieka i obywatela w Polsce), 12 X 1982 zwolniony. 1982–1984 bez zatrudnienia.

Od VIII 1984 na emigracji w RFN, nast. w USA. 1984–1986 archiwista senatora Franka Churcha w Boise i Idaho, operator mikrofilmów w Departamencie Transportu w Idaho, 1987–1999 koordynator informacji techn. w Trane, ogrodnik w Denver, Colorado, od 1999 właściciel i prezydent Anthony Artol Visible Enterprises Ltd. w Lakewood Colorado.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

20 IV – 16 IX 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Transfer; 25 VI 1981 – 23 XII 1985 przez KW MO w Poznaniu/p. V RUSW w Obornikach Wielkopolskich w ramach SOS krypt. Redaktor.

 

Barbara Fabiańska/Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry