Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czechak Waldemar Stanisław

Waldemar Stanisław Czechak, ur. 13 XI 1959 w Kielcach. Ukończył ZSZ w Białymstoku, w 1981 uczeń Technikum Energetycznego w Białymstoku (wieczorowo).

Zatrudniony m.in. w Elektrociepłowni w Białymstoku, 1979-1982 w Białostockich Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Józefa Sierżana.

Od jesieni 1980 w „S”; współorganizator strajków w BZPW, członek KZ; w III 1981 oddelegowany do MKZ/ZR Białystok.

13 XII 1981 uczestnik zabezpieczania i ukrycia mienia ZR „S”. Współorganizator grupy związanej z Kierownictwem Akcji Bieżącej KPN (w składzie: Leszek Baran, Andrzej Dytman, Zbigniew Gocławski, Jerzy Wysocki), która w II 1982, we współpracy z Franciszkiem Rochem Bartnickim, podpaliła jeden z komisariatów MO i sklep WCH w Białymstoku; wywieszał flagi i transparenty w trudno dostępnych miejscach: na kominach fabrycznych, wysokich budynkach. Od 11 V 1982 poszukiwany listem gończym, 25 VI 1982 aresztowany, pobity, przetrzymywany w KW MO w Białymstoku, VII-VIII 1982 uczestnik 2-tygodniowej głodówki, następnie w AŚ przy ul. Kopernika, 18 XI 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku na 3,5 roku więzienia, zwolniony 21 XI 1983 na mocy amnestii. Kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji plakatowych. 28 VII 1984 ujawnił się. VII 1984 – III 1985 pomocnik murarza w Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy w Białymstoku.

Od 25 III 1985 na emigracji w USA.

W 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Sierżan; w 1982 w ramach SOR krypt. Podpalacze.

 

Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry