Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czech Stefan

Stefan Czech, ur. 21 VI 1954 w Bytomiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1979).

1980–1981 w Szkole Oficerów Rezerwy we Wrocławiu. 1981–1983 nauczyciel w SP w Jankowicach Rybnickich i SP nr 13 w Rybniku.

Od XI 1981 w „S”.

I – IX 1982 redaktor, drukarz (we własnym mieszkaniu w Rybniku) i kolporter w KWK Chwałowice i Elektrowni Rybnik w Rybniku (z Błażejem Kaczmarczykiem) podziemnego pisma „Notatnik Solidarności”. 15 X 1982 zatrzymany, przetrzymywany w KM MO w Rybniku, 17 X 1982 internowany przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, 20 X 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 30 XII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, 31 XII 1982 zwolniony. 31 I 1983 zwolniony z pracy. 31 III 1983 – 28 IV 1984 referent w dziale kadr w ZUS w Rybniku, IV – XI 1985 pracownik w prywatnym zakładzie stolarskim, XII 1985 – V 1986 bez zatrudnienia, VI – XI 1986 referent w PKP Rybnik, XI 1986 – XI 1988 na zwolnieniu lekarskim, nast. na świadczeniu rehabilitacyjnym. Od 15 XI 1988 kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej/Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. 1983–1988 wielokrotnie przesłuchiwany.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1983 – 13 XII 1988 rozpracowywany przez p. III RUSW w Rybniku w ramach KE krypt. Drukarz.

 

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Rybnik

Opcje strony

do góry