Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czepkowski Jerzy

Jerzy Czepkowski, ur. 23 II 1956 w Piekarach Śl., zm. 6 XI 2009 w USA. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Andaluzja w Piekarach Śl. (1974).

1971-1974 zatrudniony jako uczeń w KWK Andaluzja, 1974 – I 1982 górnik w KWK Andaluzja, 1975-1976 zasadnicza służba wojskowa.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Andaluzja; od IX 1980 w „S”; 4 XII 1981 uczestnik solidarnościowej spektakularnej akcji plakatowania miasta.

13-17 XII 1981 członek KS w KWK Andaluzja, następnie w ukryciu w mieszkaniach prywatnych na terenie Bytomia; 20 XII 1981 (po zatrzymaniu brata) zgłosił się do KM MO w Piekarach Śl., skazany na karę grzywny przez kolegium ds. wykroczeń, po kilku godzinach zwolniony. 4 I 1982 zatrzymany, przewieziony do Prokuratury Wojskowej w Gliwicach, aresztowany, osadzony w AŚ w Zabrzu-Zaborzu, 21 I 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku, uczestnik głodówek na rzecz uzyskania statusu więźnia politycznego: w ZK w Raciborzu ok. 20 dni, Kłodzku – 5 dni; podczas odbywania wyroku kilkumiesięczna przepustka w związku z chorobą żony, w VI 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. Do jesieni 1983 bez zatrudnienia, następnie do II 1984 cieśla w Chorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego Budomont w Chorzowie. W 1983 współzałożyciel Miejskiego Komitetu Oporu Społecznego w Piekarach Śl. (z E. Czerneszewiczem, A. Dybowskim, A. Pakosem i L. Pietraszczykiem). 1983-1984 uczestnik (wspólnie z A. Dybowskim, A. Pakosem, L. Pietraszczykiem) comiesięcznych zorganizowanych wyjazdów do Warszawy na Msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki. Kolporter wydawnictw podziemnych: „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wolnego Związkowca”, paryskiej „Kultury” i innych.

Od 8 III 1984 na emigracji w USA. V 1984 – I 1985 pracownik warsztatu samochodowego; IV 1985 – 2009 mechanik maszyn i urządzeń w zakładzie Nonpareil Corp. w Blackfoot. 1985-2004 członek Pracowniczych Związków Zawodowych tamże.

Uhonorowany Medalem Solidarności KWK Andaluzja (2000).

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Piekary Śląskie

Opcje strony

do góry