Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czerner Olgierd

Olgierd Czerner, ur. 15 IV 1929 w Świętochłowicach. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Architektury (1952); w 1960 doktorat, w 1970 habilitacja, od 1977 prof.

1952-1960 i 1966-1970 pracownik naukowy na Wydz. Architektury PWr, 1955-1965 Główny Konserwator Zabytków Miasta Wrocławia (zabiegał m.in. o uratowanie Panoramy Racławickiej przechowywanej w złych warunkach). W 1965 inicjator, główny organizator, do 1998 dyr. Muzeum Architektury we Wrocławiu. 1967-1968 jeden z inicjatorów zbudowania we Wrocławiu Rotundy Panoramy Racławickiej. Od 1973 członek Rady Ochrony Dóbr Kultury przy Ministrze Kultury i Sztuki. Od 1978 za cichą zgodą O. Czernera w Muzeum Architektury odbywał się kolportaż książek niezależnych. 1978-1990 członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Od IX 1980 wiceprezes Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej, w I 1981 przewodniczący Nadzoru Konserwatorskiego Panoramy Racławickiej. Od X 1980 w „S”. W V 1981 uczestnik wrocławskiego Marszu w Obronie Więźniów Politycznych.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla represjonowanych, kolporter prasy podziemnej.

Członek wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń architektów, muzealników, konserwatorów i historyków sztuki, organizator wielu wystaw w Polsce i zagranicą poświęconych architekturze polskiej.

Autor ponad 80 książek oraz prac naukowych i popularyzatorskich, m.in.: ''Zamek w Bolkowie'' (Wrocław 1963), ''Wrocław, krajobraz i architektura'' (Warszawa 1976), ''Rynek wrocławski'' (Wrocław 1976), ''Wrocław w dawnej rycinie'' (Wrocław 1989), ''Lwów na dawnej rycinie i planie'' (Wrocław 1997), ''Architektury istnienie i zachowanie – z szuflady Profesora'' (Wrocław 2004).

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry