Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czerwiński Fryderyk

Fryderyk Czerwiński, ur. 11 VII 1941 w Grodzisku Dolnym k. Leżajska. Ukończył Technikum Łączności w Krakowie (1959).

1959–1967 konserwator urządzeń techn. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót TelekomunikacyjnychWSK PZL Kraków oraz 1982–1987 pracownik w Biurze Projektów Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL Delpor tamże.

W III 1968 i XII 1970 uczestnik demonstracji w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. 1982–1989 członek TKZ WSK PZL Kraków, współzałożyciel, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”, kolporter podziemnych pism: „Hutnik” „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości Agencyjne”, „Mała Polska” oraz paryskiej „Kultury” i książek (m.in. Aleksandra Sołżenicyna i George’a Orwella), prowadził punkt kolportażowy. 1982–1988 drukarz podziemnego pisma Robotniczego Komitetu Obrony „S” „Komunikat RKO WSK”. 1982–1986 współorganizator demonstracji antyrządowych i rocznicowych. 1982–1989 organizator mszy za Ojczyznę w parafii św. Wojciecha w Krakowie. Od 1984 reprezentant Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska w TKK. 1984–1989 członek SW. 1984–1987 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; kilkakrotnie ukarany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń, w pracy przenoszony na gorsze stanowiska, zwalniany. 7 X 1985 pobity. 18 II – 7 IV 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W V 1988 współzałożyciel i wiceprzew. jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w WSK PZL Kraków.

W 1989 członek Małopolskiego KO 1989–1997 wiceprzew. KZ „S” w WSK PZL, 1990–1997 delegat na WZD Regionu Małopolska, 1991–1992 członek ZR Małopolska, 1990–1994 radny dzielnicy nr 6 Kraków-Bronowice z listy „S”. 1992 współzałożyciel Fundacji Solidarni-Solidarnym. W 1995 współinicjator powstania pomnika Ofiar Zbrodni Komunizmu w Krakowie. Od 1997 na emeryturze. Od 2012 członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

25 XI 1985 – 20 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Bel.

Jan Szpil, Monika Litwińska

Opcje strony

do góry