Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czerwiński Zbigniew

Zbigniew Czerwiński, ur. 17 III 1961 w Rzepinie k. Słubic. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historyczny (1986).

1976-1978 w ZHP. 1978-1980 organizator Rewolucyjnego Związku Młodzieży Ruch 10 Listopada w V LO w Poznaniu, organizator i uczestnik akcji plakatowych, w 1980 ws. bojkotu wyborów do Sejmu PRL.

Jesienią 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS UAM, przewodniczący Koła na Wydz. Historycznym, w 1981 członek Konwentu NZS UAM, uczestnik strajków: 8 II 1981 o rejestrację NZS, szef służby strajkowej w Collegium Novum, 24 XI – 12 XII 1981 solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, szef służb strajkowych na UAM; redaktor niezależnego pisma „Roztopy”.

XII 1981 – 1982 organizator i członek Ruchu na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej, w 1982 NZS UAM wydającego „Veto”, do 1987 drukarz, autor; 1982-1989 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Wiadomości Dnia”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, książek, wydawnictw okolicznościowych. 28 IV 1982 aresztowany, 30 IV – 11 VIII 1982 przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, 24 VIII 1982 wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych tamże uniewinniony. 1983-1985 przewodniczący Konwentu Samorządu Studentów UAM; organizator pomocy prawnej, socjalnej, naukowej, poręczeń za aresztowanych studentów; w 1983 uczestnik spotkania przedstawicieli Samorządów Studenckich w Niedźwiedziu, w 1984 organizator spotkania Samorządów Studenckich w obronie ustawy o szkolnictwie wyższym w Poznaniu. 6-krotnie przesłuchiwany, w 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W 1986 założyciel, następnie autor, redaktor nacz. podziemnego „Przeglądu Poznańskiego”. 1986-1989 pracownik Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uczestnik KIK. 1987-1989 współorganizator Wielkopolskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność.

W 1989 członek KO w Poznaniu, pełnomocnik KO na teren 3 gmin. 1989-1990 członek KZ „S” w PTPN, w 1989 delegat na WZD Regionu Wielkopolska. 1989-2001 działacz wielkopolskiego ZChN, 1991-2001 członek Rady Naczelnej ZChN. Od 2002 członek Rady Politycznej PiS. 1994-1998 radny Miasta Poznania z listy Komitetu Wyborczego Nasz Poznań, 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy AWS, 2002-2006 z listy PO-PiS, od 2006 z listy PiS; 2005-2006 przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 1991-2003 prezes Zarządu „Gazety Handlowej”, 2003 – III 2010 przewodniczący Rady Nadzorczej Edica SA, od III 2010 wiceprezes Zarządu Edica SA.

 

Cyryla Staszewska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry