Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czesak Maria

Maria Czesak, ur. 20 V 1952 w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1977).

1977-1988 nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnowskich Górach.

Od IX 1980 w „S”; członek Zarządu, skarbnik Międzyszkolnej Komisji Oświaty „S” w Tarnowskich Górach.

Od 1982 zaangażowana w pomoc rodzinom internowanych i represjonowanych; 1982-1984 kolporterka „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, zbierała informacje dla redakcji, 1984-1986 współredaktor, od III 1984 (po aresztowaniu Heleny Strzały) przeniosła redakcję do swojego domu w Zbrosławicach; 3-5 IV 1985 odbyło się tu spotkanie TKK „S”. Od 1986 zawiesiła działalność w podziemnych strukturach „S”. 1988-1989 pracowniczka Państwowego Przedszkola w Zbrosławicach.

W 1989 członek tarnogórskiego KO „S”, uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”: współorganizatorka spotkań przedwyborczych. 1989-1990 zajmowała się chałupnictwem, w 1990 zatrudniona w Wydz. Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, 1991-2003 w Zespole Szkół Publicznych tamże, od 2003 na emeryturze, 2003-2006 własna działalność gospodarcza w handlu.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry