Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiland Czesław

Czesław Wiland, ur. 25 IV 1937 w Mokrem k. Mogilna, zm. 26 IV 2008 w Brzegu. Wykształcenie średnie techniczne.

Do 1981 w PZPR.

1958–1992 kierownik wydz. mechanicznego, nast. technolog, pracownik działu inwestycji, działu marketingu i sprzedaży w Fabryce Siewników/Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu.

20 i 29 VIII 1980 współorganizator, członek KS w zakładzie pracy. Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, od 3 I 1981 przew. KZ. 2 X 1980–IV 1981 współzałożyciel, wiceprzew. MKZ w Brzegu, od 12 IV 1981 członek prezydium Zarządu MKK Ziemia Brzeska.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Opolu i Nysie, 23 VII 1982 zwolniony. 1982–1988 wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. 1982–1989 członek TKZ. 1983–1989 członek Rady Pracowniczej w Agromecie, 1983–1987 przew. 1983–1990 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Mikołaja w Brzegu, nast. po zmianie afiliacji od 1987 Podwyższenia Krzyża Świętego tamże. 1987–1989 kolporter podziemnych pism m.in.: „Prostownik”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”.

Od 7 II 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” w Agromecie, 1989–1992 KZ. Od 1992 na emeryturze.

1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Opolu, VIII 1982–X 1987 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu/p. V/VI RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Monter.

Zbigniew Bereszyński|Łukasz Sołtysik

Brzeg, Region Dolny Śląsk, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry