Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiland Czesław

Czesław Wiland, ur. 25 IV 1937, zm. 2008. Wykształcenie średnie techniczne.

Pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu; członek PZPR, II sekretarz Oddziałowej Organizacji Partyjnej na Wydz. Mechanicznym FMR Agromet; 21 X 1981 wystąpił z partii po uchwale IV Plenum KC PZPR wzywającej do politycznego samookreślenia osoby będące jednocześnie członkami PZPR i „S”.

VIII/IX 1980 z Adamem Wełeszczukiem (Bewag) i Zdzisławem Grzesiakiem (Zakład Energetyki Cieplnej) inicjator działań na rzecz organizacji nowego ruchu związkowego w Brzegu; jesień 1980 – 1981 przewodniczący KZ „S” przy FMR Agromet, wiceprzewodniczący MKZ „S” Ziemi Brzeskiej, wymógł na kierownictwie FMR Agromet udostępnienie radiowęzła zakładowego na potrzeby „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie, zwolniony 23 VII 1982, późńiej w samorządzie pracowniczym przewodniczący Rady Pracowniczej FMR Agromet, przeciwstawiał się niekorzystnym dla załogi decyzjom kierownictwa. Uczestnik nabożeństw w intencji „S” w brzeskim kościele św. Mikołaja. Wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

W 1989 współorganizator odrodzonych struktur „S” w Brzegu, w II 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” przy FMR Agromet, uczestnik Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego przy przewodniczącym WRN w Opolu.

VIII 1982 – 20 X 1987 rozpracowywany przez p. V/VI KM MO/RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Monter.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Brzeg

Opcje strony

do góry