Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilczyński Grzegorz

Grzegorz Wilczyński, ur. 7 X 1959 w Otwocku. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Wydz. Budowy Maszyn (1987), mgr inż. transportu.

Jesienią 1980 współorganizator spotkania założycielskiego NZS w klubie Politechniki Szczecińskiej Pinokio i powołania NZS na wydz.; w XII 1980 współorganizator wyjazdu studentów PSz do Gdańska na obchody rocznicy Grudnia ’70. 1980/1981 członek Komisji Wydziałowej NZS PSz ds. kultury (wraz z Dagmarą Sołdek i Anną Chmielewską), przewodniczący Komisji Kultury NZS w PSz, organizator kolportażu książek i ulotek wśród studentów, współorganizator uroczystości patriotycznych, wydawca ''Wyboru Wierszy'' Czesława Miłosza, współorganizator niezależnego życia kulturalnego studentów. W XII 1981 współorganizator strajku studentów na Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznym, członek KS ds. kultury i informacji.

13 XII 1981 uczestnik niszczenia kartotek, wykazów, list NZS, narady nt. postępowania w stanie wojennym. Od końca I 1982 drukarz kilkunastu numerów „Jedności” (wraz z A. Chmielewską, D. Sołdek, Krzysztofem Podkowińskim, Mariuszem Adamowiczem, Dorotą Bogdanowicz, Celestynem Bachorzem), drukarz „Tygodnika Akademickiego”, kolporter wydawnictw podziemnych. 5 X 1982 aresztowany w akademiku, zawieszony w prawach studenta, na 2 dni osadzony w AŚ KW MO w Szczecinie, od 7 XII 1982 w AŚ w Szczecinie, od 7 III 1983 w AŚ ZK w Goleniowie, 30 VI 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983-1985 twórca klubu studenckiego Antałek na osiedlu akademickim, organizator spotkań z Tomaszem Opoką, kursów naukowych dla studentów (np. wykładów Mirosława Rutkowskiego), spotkań z artystami, np. z Mają Komorowską (SB zamknęła klub, a spotkanie przeniesiono do kościoła oo. chrystusowców). W 1985 współorganizator wyjazdu studentów NZS na mszę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce. W XI 1985 wydawca pisma „Peryskop”. 27 I 1986 aresztowany (z Januszem Pańczyszynem), przetrzymywany w AŚ ZK w Szczecinie, 2-9 IV 1986 uczestnik głodówki, w VII 1986 zwolniony na mocy amnestii. Współorganizator seansów filmowych w prywatnych mieszkaniach (filmy NOWej), uczestnik spotkań u oo. jezuitów. 1987-2007 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Suwałkach. W 1987 organizator Suwalskiego Towarzystwa Powściągliwości i Pracy, w jego ramach wystawy Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945.

W 1989 współtwórca Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu „S” w Suwałkach, do 1990 wiceprzewodniczący. 1992-1997 wicedyr. ds. technicznych. 2007-2008 członek Zarządu PKS SA w Suwałkach; od 2008 nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry