Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilczyński Mariusz

Mariusz Wilczyński, ur. 1 VII 1966 w Gdańsku. Ukończył IX LO tamże (1985), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Zarządzania (absolutorium 2004).

W 1984 współzałożyciel, nast. jeden z przywódców FMW Region Gdańsk, współzałożyciel (z Klaudią Moszczyńską), redaktor, grafik, drukarz i kolporter pisma FMW RG „Monit”. 1984–1986 uczestnik ogólnopolskich spotkań przedstawicieli FMW, 1983–1989 współorganizator i uczestnik manifestacji solidarnościowych, FMW, akcji Ruchu WiP w Gdańsku. 1986–1988 redaktor nacz. i autor podziemnego pisma „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”. W V i VIII 1988 podczas strajków w Stoczni Gdańskiej współorganizator druku i redaktor pism strajkowych „Rozwaga i Solidarność”, uczestnik emisji audycji podziemnego Radia „S”.

W 1989 dziennikarz „Tygodnika Wyborczego”, nast. „Tygodnika Gdańskiego”. 1992–1995 redaktor techn. „Dziennika Bałtyckiego”, 1996–1997 właściciel sklepu meblowego, 1998–2008 pracownik Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2008 specjalista w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK w Warszawie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry