Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilczyński Witold Józef

Witold Józef Wilczyński, ur. 11 V 1945 w Rabce, zm. 27 XII 1994. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Toruniu, Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Pedagogiki.

1967-1972 nauczyciel-wychowawca w zakładzie poprawczym w Świeciu nad Wisłą, 1972-1986 wychowawca w Państwowym Domu Dziecka i kierownik internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Liskowie k. Kalisza. Członek Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy Lisków; członek SD, prezes zarządu gminnego. W XII 1970 uczestnik wydarzeń na Wybrzeżu, przeszedł tzw. ścieżkę zdrowia.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Liskowie, kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. we współpracy z Leonardem Duszeńko).

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie w Głogowie i ponownie w Ostrowie (w III 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej), zwolniony 30 IV 1982. 10 XI po wywieszeniu biało-czerwonej flagi w przeddzień nieuznawanego przez władze PRL Święta Niepodległości zawieszony w czynnościach służbowych w Domu Dziecka w Liskowie, 11 IV 1983 przywrócony do pracy przez Komisję Dyscyplinarną przy Wojewodzie Kaliskim.

1986-1994 ponownie w Świeciu; nauczyciel w szkole podstawowej oraz specjalnej.

Wyróżniony Krzyżem Zasługi dla ZHP (1986) i odznaką Przyjaciel Dziecka (1994).

Do 14 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Klon.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry