Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilczyński Zbigniew

Zbigniew Wilczyński, ur. 1 X 1934 w Chęcinach k. Kielc, zm. 10 XI 2012 w Łodzi. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozoficznego (1962), doktorat (1982).

1970–1988 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1962–1963 pracownik naukowy Pracowni Psychometrycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 1963–1965 Instytutu Energetyki tamże, 1965–1970 Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w Koninie, 1970–1973 Zakładów Energetycznych Okręg Północ w Bydgoszczy; 1973–1976 Urzędu Wojewódzkiego tamże, 1976–1993 pracownik naukowy Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydziale.

1982–1988 stały uczestnik niezależnych seminariów organizowanych przez profesora socjologii z UŁ Jana Lutyńskiego. 1982 autor w piśmie „Solidarni. Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Wojenne”, 1984–1988 „Obecność”, 1983–1985 współpracownik, nast. redaktor i autor (ps. Marian Wigoń, M.W., Filip Nowy Oby Macedoński, Piotr Grzymski) w piśmie „Prześwit”, 1982–1987 kolporter pism, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarni. Wiadomości Wojenne”, „Prześwit”. 1987–1988 współorganizator i współpracownik Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych w ramach Grupy Roboczej Komisji Krajowej „S”.

1993–2002 pracownik naukowy, od 2002 rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. 1990–1998 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Od 1990 w ZChN.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry