Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czinczołł-Włudyka Irena

Irena Czinczołł-Włudyka, ur. 13 IX 1946 w m. Craiova (Rumunia). Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (1972) i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (1981).

1973-1982 nauczycielka muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PSM, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Krajowej Komisji Szkolnictwa Artystycznego „S”.

13 XII 1981 uczestniczka zebrania działaczy „S” w Olszyńskich Zakładach Opon Samochodowych, podczas którego przygotowano odezwę do społeczeństwa. 15 XII 1981 internowana, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 25 XII 1981 aresztowana, w II 1982 skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie na 2 lata i 3 mies. więzienia, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie, zwolniona na początku VIII 1982; w X 1982 w wyniku rewizji wyroku skazana na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; w III 1983 zwolniona z pracy z zakazem wykonywania zawodu, zatrudniana dorywczo jako muzyk i prelegent.

1985-1993 na emigracji w Australii. Od 1993 nauczycielka muzyki w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku.

1980-1981, 1983-1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Irena/KE krypt. Pedagog.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry