Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czoch Ryszard

Ryszard Czoch, ur. 11 XII 1942 w Przystajni k. Częstochowy, zm. 5 IV 2009 w Namysłowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Łączności (1966), doktorat (1974), habilitacja (1992).

1980–1991 prezes koła PTTK przy PWr.

1966–2005 pracownik naukowy PWr.

Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego na PWr, przew. zespołu ds. kontaktów z MKZ NSZZ Dolnego Śląska, nast. przew. Komisji Oddziałowej w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr.

XII 1981–XI 1989 członek podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej, XII 1982–XI 1989 delegat podziemnych struktur „S” PWr do tzw. poziomki (Porozumienia NSZZ „S” Uczelni i Instytutów Naukowych Wrocławia). 1983–1987 oddelegowany do tzw. grupy merytorycznej przygotowującej tematy posiedzeń TKK. 19 XII 1983 zatrzymany. X 1984–1989 redaktor podziemnego „Biuletynu Informacyjnego. Pisma członków Organizacji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Politechniki Wrocławskiej”.

1983–1996 w chórze uczelnianym Gaudium, 1992–1996 prezes tamże. 1993–1995 członek Komitetu Obchodów Jubileuszowych PWr.

Autor wystaw historycznych poświęconych Wrocławiowi i uczelni, publikacji naukowych i podręczników akademickich z dziedziny spektometrii EPR fali ciągłej oraz impulsowej, współautor (z A. Francikiem) książki Instrumental Effects in Homodyne Electron Paramagnetic Resonance Spectrometers (1989) oraz historii uczelni wrocławskich, autor i redaktor Księgi Jubileuszowej 50-lecia Politechniki Wrocławskiej (1995).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (1998), medalem Zawsze Solidarni Kapituły Dolnośląskiej „S” (2005) oraz pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Agnieszka Klarman, Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry