Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czostkiewicz Witold

Witold Czostkiewicz, ur. 31 III 1925 w Pułtusku, zm. 14 IV 2009 w Warszawie. 1951-1953 student Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; absolwent Studium Nauczycielskiego, kierunek matematyka (1963) i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (od 1991 Szkoła Główna Handlowa) (absolutorium, l. 80.).

1942-1944 w Szarych Szeregach, uczestnik Powstania Warszawskiego w Batalionie Parasol, 3-krotnie ranny, inwalida wojenny; 1945-1947 ponownie w Szarych Szeregach we Włoszczowie. 1951-1953 kierownik organizacji Wolna Młodzież. 19 VI 1953 aresztowany, w 1954 skazany na karę więzienia i karę pozbawienia praw obywatelskich, w 1955 urlopowany ze względu na stan zdrowia, w 1956 powtórnie urlopowany, 4 II 1957 warunkowo zwolniony. Od 1957 w ZHP. 1963-1983 nauczyciel w SP nr 163 w Warszawie, 1983-1987 pracownik Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Praga Południe, od 1987 na emeryturze.

IX-X 1980 członek NSZZ PNTiO; od X 1980 w „S”, członek Zarządu Komisji Międzyzakładowej Praga-Północ i Praga-Południe, następnie Praga-Południe, w 1981 członek Komisji Interwencyjnej Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 – 1989 członek tajnej Komisji Międzyzakładowej „S”, kolporter wydawnictw podziemnych poza Warszawę, działacz sekcji pomocy nauczycielom w sekcji pomocy prawnej Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 1982-1989 współpracownik Studium Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry