Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czternastek Czesław Jan

Czesław Jan Czternastek, ur. 25 II 1948 w Szczytkowicach k. Trzebnicy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1973).

W III 1968 uczestnik strajków studenckich we Wrocławiu. 1 V 1968 współorganizator i uczestnik kontrpochodu studentów PWr domagających się uwolnienia więzionych studentów; 10 V 1968 relegowany z uczelni na 2 lata, 20 V 1968 wcielony do wojska. 1962-1966 członek ZHP, 1966-1971 w ZSP, 1971-1973 SZSP. 1973-1982 mistrz ds. energoelektrycznych w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu Wydz. W-9 w Trzebnicy; 1973-1980 w ZZ Metalowców: członek Rady Wydziałowej ds. kulturalno-oświatowych.

28-31 VIII 1980 współorganizator i doradca strajku w Pafawagu Oddział w Trzebnicy; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Wydziałowej tamże; od III 1981 członek Prezydium KZ w Pafawagu we Wrocławiu. Od IV 1981 członek Prezydium MKK w Trzebnicy; działacz Sieci. W 1981 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Pafawag”, organizator kolportażu niezależnej prasy w Trzebnicy i Żmigrodzie, m.in. „Solidarności Pafawag”, „Z Dnia na Dzień”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Tygodnika Solidarność”.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, zwolniony 29 IV 1982, zwolniony z pracy. 1982-1983 elektromonter i konserwator w Zakładzie Instalatorstwa Elektrycznego Wojciecha Janickiego w Trzebnicy, od 1984 prowadził własny Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Instalatorstwa Elektrycznego tamże. 1984-1991 członek Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (współorganizator imprez).

IV 1989 – XII 1991 współzałożyciel i członek KO w Trzebnicy. 1990-1993 członek Zarządu Gminy Trzebnica; 1990-1994, 1998-2010 radny Miasta Trzebnica, 1998-2006 przewodniczący Rady Miejskiej, 2009-2010 przewodniczący Komisji ds. Budżetu RM.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarnosci (2014).

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry