Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czyżewski Władysław

Władysław Czyżewski, ur. 14 VI 1933 w Horodecznie (obecnie Białoruś). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1966).

1960–1966 praca w Szkole Ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wielkopolskim. 1966–1978 Liceum Korespondencyjne w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Przemysłowej, 1978–1980 Wojewódzka Biblioteka Publiczna; 1981 SP nr 15 i 16 oraz Liceum Ekonomiczne (etat łączony).

1950–1951 w podziemnej organizacji Harcerstwo Polskie. 30 X 1951 aresztowany, 6 II 1952 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na 5 lat pozbawienia wolności. Osadzony w WUBP tamże, w ZK tamże i w Sosnowcu-Radosze. 1953–1954 skierowany do obozu pracy w KWK Dymitrow w Bytomiu, 8 III 1954 zwolniony na mocy amnestii.

1954–1956 służba wojskowa. 1956 rozpracowywany przez Wydz. II Zarządu Informacji Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego w ramach sprawy agenturalno-grupowej „Kronikarze”, a nast. ewidencyjno-obserwacyjnej pod tym samym krypt.

Od IX 1980 w „S”, organizator związkowych struktur nauczycielskich w woj. gorzowskim, X/XI 1980 uczestnik strajku nauczycielskiego w Gdańsku. 1981 w komisji powołanej przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania w celu dokonania zmian w systemie nauczania, IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wielkopolski, członek ZR, w sekcji Oświaty i Wychowania przy ZR.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gorzowie Wielkopolskim (ZK w Wawrowie), Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim. 30 IV 1982 zwolniony, objęty zakazem pracy w zawodzie.

Współpracownik podziemnych wydawnictw, autor licznych art. w niezależnych i podziemnych pismach: „Feniks”, „Solidarność Gorzowska”, „Pokolenie”.

1982–1987 pracownik biblioteki w Zespole Szkół nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1988 na emeryturze.

II–XI 1989 w USA (lekcje historii dla dzieci w sobotnio-niedzielnej szkole polonijnej przy kościele, współpracownik pisma polonijnego „Piast”).

1992–1998 współorganizator i nauczyciel w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim.

1992–1998 delegat na kolejne WZD Regionu Gorzów Wielkopolski, członek ZR, 1998–2005 kolegium redakcyjnego, publicysta związkowego biuletynu informacyjnego „Feniks”. Od 1990 w Związku Byłych Więźniów Politycznych (wiceprezes oddziału gorzowskiego i członek ZG w Gdańsku, od 2015 prezes).

1990–1998 radny Rady Miasta Gorzów Wielkopolski, 1990–2001 w ZChN.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2018).

1986–1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOS krypt. Władek.

Adam Borowski | Mirosława Łątkowska | Marta Marcinkiewicz

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry