Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czyżowicz Tadeusz

Tadeusz Czyżowicz, ur. 4 XI 1941 w Sąsiadowicach (obecnie Ukraina), zm. 20 X 2013 w Niekarmii. Ukończył Technikum Rolnicze w Głubczycach. Rolnik.

Współorganizator (z Jerzym Gnieciakiem) wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI Opolszczyzny, następnie przewodniczący Rady Wojewódzkiej „S” RI. Uczestnik negocjacji z wojewodą i min. rolnictwa, sygnatariusz porozumień „S” RI Opolszczyzny z wojewodą opolskim. Inicjator powstawania struktur lokalnych „S” RI na terenie Opolszczyzny, koordynator ich działalności. 17-19 III 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Bydgoszczy.

12 XII 1981 internowany (zatrzymany przed północą) w Ośr. Odosobnienia w Opolu, zwolniony 24 XII 1981, następnie kolporter prasy podziemnej w środowisku wiejskim, rewizje po każdym wyjeździe z Głubczyc. Członek Rady Krajowej RI „S”, która spotykała się co miesiąc (okolice Warszawy, Nowa Huta). Współorganizator opolskiego biura „S” RI, prowadzącego podziemną działalność pod przykrywką biura osób niepełnosprawnych (kierował nim Jan Ostrowski). Organizator spotkań konspiracyjnych rolników, np. z okazji Zielonych Świątek. Inicjator Duszpasterstwa Rolników i Mszy za Ojczyznę w Głubczycach, organizator zbierania składek i darów, gł. żywności, na rzecz więzionych.

Uhonorowany Srebrną Odznaką NSZZ „S” przyznaną przez Radę Krajową NSZZ „S” RI.

13 VI 1988 – 27 X 1989 rozpracowywany przez p. VI/V RUSW w Głubczycach w ramach KE krypt. Inżynier; 14 VI 1988 – 8 II 1988 w ramach SOS krypt. Organizator.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Głubczyce

Opcje strony

do góry