Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dakowski Mirosław Andrzej

Mirosław Andrzej Dakowski, ur. 3 II 1937 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1959), w 1967 doktorat, w 1973 habilitacja, od 1997 profesor.

1940-1946 na zesłaniu na Syberii. 1957-1959 pracownik naukowy Wydz. Fizyki UW, 1959-1986 Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, zwolniony za działalność opozycyjną.

W 1981 współautor (pod ps. Andrzej Pomorski) książki ''Solidarnost’ – o raboczem dwiżenii w Polsze i o raboczem dwiżenii w Rossii'' (Frankfurt, 1981), kolportowanej w ZSRS i bazach Armii Czerwonej w Polsce. Od wiosny 1981 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik nielegalnego spotkania „S” w Świerku, organizator fotografowania i mikrofilmowania prasy podziemnej i jej przerzutu za granicę do Andrzeja Chileckiego; 1982-1983 drukarz, autor publikacji w piśmie „W okopach” (ps. Szary, Andrzej Pomorski); organizator kolportażu części nakładu wydawnictwa Krąg, 1983-1985 współzałożyciel, organizator druku, drukarz Oficyny „Wydawnictwo”; 1986-1990 autor publikacji w paryskiej „Kulturze”.

1986-1991 pracownik naukowo-techniczny UW, 1990-1991 główny specjalista w Państwowej Agencji Atomistyki, 1991-1997 główny specjalista w Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie, 1996-2007 wykładowca Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2000-2001 główny specjalista w Agencji Techniki i Technologii w Warszawie, od 2006 na emeryturze. Od 1985 inicjator Ruchu Poszanowania Energii i Energetyki Użytkownika, od 1990 inicjator Grupy Poszanowania Energii, od 1992 inicjator Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Autor publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej, energetyki; książek publicystycznych, m.in. współautor ''Via bank i FOZZ. O rabunku finansów Polski'' (Warszawa 1992).

Od 9 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KS MO w ramach SO krypt. Atom; od 2 III 1983 w ramach SOS krypt. Willa; od 13 VI 1984 przez Wydz. VII Dep. V MSW w ramach SOR krypt. Fizyk; od 26 XI 1985 przez Wydz. III-2 SUSW.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry