Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dakowski Mirosław Andrzej

Mirosław Andrzej Dakowski, ur. 3 II 1937 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1959), doktorat (1967), habilitacja (1973), prof. (1997).

1961–1992 członek KIK.

1940–1946 na zesłaniu na Syberii. 1957–1959 pracownik naukowy Wydz. Fizyki UW, 1959–1986 Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, 1969–1973 w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (ZSRS), 1977–1979 w Centre d’Etudes Atomiques w Saclay (Francja), 1979–1980 Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH w Darmstadt (RFN).

1980 współautor (ps. Andrzej Pomorski) książki Solidarnost’ – o raboczem dwiżenii w Polsze i o raboczem dwiżenii w Rossii (Frankfurt, 1980), kolportowanej w ZSRS i bazach Armii Sowieckiej w Polsce.

Od wiosny 1981 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik spotkania „S” w Świerku inicjującego podziemną działalność; organizator fotografowania i mikrofilmowania prasy podziemnej i jej przerzutu za granicę do Andrzeja Chileckiego (współpracownik Instytutu Literackiego w Paryżu); 1982–1983 drukarz, autor w podziemnym piśmie „W okopach” (ps. Szary, Andrzej Pomorski); 1983–1985 organizator kolportażu podziemnego wydawnictwa Krąg. 1983 współzałożyciel (z Andrzejem Urbańskim), organizator druku, drukarz podziemnej oficyny Wydawnictwo; 1986–1990 autor w paryskiej „Kulturze”. 1985 inicjator Ruchu Poszanowania Energii oraz Energetyki Odnawialnej. 1986–1991 pracownik naukowo-techn. Samodzielnego Laboratorium Cyklotronu przy Wydz. Fizyki UW. 1988–1989 fizyk w Institut de Physique Nucléaire w Orsay (Francja).

1990 inicjator Grupy Poszanowania Energii. 1990–1991 gł. specjalista w Państwowej Agencji Atomistyki, 1991–1997 w Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie, 1992–2007 wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej/Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2000–2001 gł. specjalista w Agencji Techniki i Technologii w Warszawie; od 2006 na emeryturze. 2009–2010 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. 1992–2005 uczestnik ruchu na rzecz ordynacji z Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi.

Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej, energetyki oraz publicystyki m.in. współautor Raportu w sprawie następstw katastrofy w Czarnobylu wraz z załącznikami II i IV (1991), Via bank i FOZZ. O rabunku finansów Polski (1992), O energetyce dla użytkowników i sceptyków (2005), od 2007 publikuje na własnej stronie internetowej.

1964–1973 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV MSW; 1973–1990 przez Wydz. II/IIIA-1/V-1 KS MO/SUSW w ramach SO krypt. Atom; 1983–1984 przez Wydz. V-1 KS MO/SUSW w ramach SOS krypt. Willa; 1984–1985 przez Wydz. VII Dep. V MSW w ramach SOR krypt. Fizyk; 1985–1990 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Fizyk.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry