Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dadał-Afenda Emilia

Emilia Dadał-Afenda, ur. 20 III 1942 w Krakowie, zm. 18 I 1985 tamże. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geofizyki (1967).

Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Krakowie. Od 1977 uczestniczka ROPCiO, od IX 1979 członek KPN, od 23 V 1980 współodpowiedzialna za Sekretariat KPN Obszaru II; organizatorka spotkań w swoim mieszkaniu działaczy KPN oraz Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja (powstało 29 XI 1979), współtwórczyni (z Zygmuntem Łenykiem) programu i deklaracji ideowej PMNiD; drukarz m.in. „Opinii Krakowskiej”, kolporterka wydawnictw niezależnych w Krakowie; 9 XII 1979 uczestniczka ogólnopolskiego spotkania działaczy ROPCiO w mieszkaniu Stanisława Tora w Krakowie; 1979-1981 współorganizatorka niezależnych uroczystości patriotycznych w Krakowie (m.in. z okazji święta 11 XI oraz kolejnych rocznic zbrodni katyńskiej); wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz., m.in. 13 IV 1980 w miejscu samospalenia Walentego Badylaka na Rynku Głównym w Krakowie podczas manifestacji zorganizowanej w 40 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 25 IV 1980 w związku z planowaną przez działaczy KPN i PMNiD kolejną manifestacją „katyńską”.

Od IX 1980 w „S”; od III 1981 współzałożycielka krakowskiego KOWzP; 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska; 29 XI 1981 współorganizatorka Dnia Wolności i Praw Człowieka w Krakowie.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie w Gołdapi i Darłówku, zwolniona 23 VII 1982.

Od 20 XII 1979 i 1983-1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR/KE krypt. Dama.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry