Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dabert Eugenia Teresa

Eugenia Teresa Dabert, ur. 21 VIII 1934 w Jarocinie. Absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Wydz. Filozoficzny (1956).

1972-1980 przewodnicząca Koła ZNP w Bibliotece Głównej UAM. 1956-1957 nauczycielka w Technikum Przemysłu Spożywczego we Wronkach, 1957-1969 pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, 1970-1971 nauczycielka w II LO w Poznaniu, 1972-1983 dokumentalistka dyplomowana w Oddziale Informacji Naukowej BG UAM, od 1975 kierowniczka Oddziału Bibliotek Zakładowych, 1980-1982 wicedyr. BG UAM.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w BG UAM, 6-10 XI 1980 współorganizatorka strajku w BG i bibliotekach zakładowych UAM, członek KS (żądano odwołania dyr. BG, swobodnego dostępu do zbiorów zastrzeżonych, autonomii uczelni wyższych); działaczka Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej „S”, 10 XI 1980 sygnatariuszka ogólnopolskich porozumień bibliotekarzy z Ministerstwem Kultury i Sztuki, 11 XII 1981 z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Techniki; od XII 1980 członek KZ na UAM, organizatorka biblioteki wydawnictw niezależnych przy KZ.

Po 13 XII 1981 w geście solidarności z usuniętymi rektorami UAM podała się do dymisji. Współpracowniczka podziemnego TZR Wielkopolska: przekazywanie informacji, organizowanie spotkań, akcji społecznego oporu m.in. krótkich strajków, łączności z in. regionami, środowiskami uczniowskimi, studenckimi. Współorganizatorka pomocy dla rodzin osób represjonowanych, obserwatorka procesów politycznych, dokumentalistka. 1982-1984 współzałożycielka, redaktor i autorka podziemnego pisma „OKNO. Oświata, Kultura, Nauka, Opór”; współpracowniczka: „Serwisu Informacyjnego TZR Wielkopolska NSZZ «Solidarność»” (1982-1983), „Solidarności – Poznań” (1983), „Obrazu” (1984-1986), „Biuletynu Wojennego” (1985-1986); od 1986 redaktor, 1989-1997 redaktor naczelna pisma „Solidarność – Poznań” (od 1990 dodatek do dziennika „Głos Wielkopolski”); koordynator i kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. pism, z którymi współpracowała, książek, NOWej, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, wydawnictw okolicznościowych). Wspierała działania Komitetu Pomocy Internowanym (następnie Komitet Pomocy Represjonowanym) w Poznaniu. Współorganizatorka demonstracji rocznicowych na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 1988 w charakterze dziennikarza w Poznańskim Strajku Służby Zdrowia; uczestniczka prac ogólnopolskiej grupy historycznej przy klasztorze oo. dominikanów w Warszawie (publikacje w „Przeglądzie Tomistycznym”). 1984-1996 bibliotekarka w Instytucie Filozoficznym przy klasztorze oo. karmelitów bosych w Poznaniu.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”. 1993-1995 redaktor prowadząca kwartalnika „Zeszyty Karmelitańskie”. Od 1994 na emeryturze.

Autorka i współautorka 15 książek poświęconych „S” i ludziom z nią związanym oraz wydarzeniom poznańskiego Czerwca ’56, m.in. ''„Solidarność” Wielkopolska 1980-1989, Kalendarium'' (1996); ''Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników. Opracowanie redakcyjne ze zbiorów Aleksandra Ziemkowskiego'' (2006/2007), ok. 400 esejów i artykułów o tematyce historycznej, społecznej, politycznej i kulturalnej. Zaangażowana w działalność popularyzatorską (referaty, spotkania z młodzieżą) i pomoc naukową dla magistrantów i doktorantów dot. historii najnowszej. Członek Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich (od 1990 w Zarządzie), wiceprzewodnicząca Fundacji Wielkopolskie Archiwum „S”.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry