Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ćwiklińska Maria Krystyna

Maria Krystyna Ćwiklińska, ur. 16 I 1937 w Stróżach k. Nowego Sącza. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1960).

1960-1962 aplikacja sądowa przy Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 1962-1965 aplikacja adwokacka przy Wrocławskiej Radzie Adwokackiej, 1965-1975 adwokat przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie, 1972-1990 w Zespole Adwokackim nr 2 we Wrocławiu. Od 1978 w kontakcie z KSS KOR (porady prawne, kolportaż materiałów niezależnych na niewielką skalę).

Od 1982 działaczka Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego (porady prawne, pomoc internowanym i represjonowanym). W 1982 na pół roku zawieszona w czynnościach zawodowych. 1982-1989 obrońca w wielu procesach politycznych toczonych przeciwko wrocławskiej opozycji (m.in. Antoniego Lenkiewicza, Romana Chalimoniuka, Andrzeja Bafalukosza, Wacława Giermka) oraz w kilkudziesięciu kolegiach.

Od 1990 własna jednoosobowa Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry