Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Daniłowicz Marek

Marek Daniłowicz, ur. 22 XI 1958 w Leszczówku k. Suwałk. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Sejnach (1979). Absolwent Saint Martin’s University w Lacey, Washington (2008).

1979-1985 rolnik we własnym gospodarstwie.

26 II 1981 współorganizator zebrania Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Suwałkach, następnie przewodniczący WKZ, 30 IV 1981 sygnatariusz porozumienia z wicewojewodą suwalskim ws. polityki rolnej woj., 8-9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy związków rolników w Poznaniu, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. Współpracownik suwalskich struktur „S”; inspirator protestów rolniczych: w VIII 1981 wezwał rolników do niepłacenia podatków za III i IV kwartał na znak protestu przeciw zerwaniu przez rząd porozumienia zawartego z OKZ „S” RI dot. Funduszu Rozwoju Rolnictwa; 10 X 1981 ogłosił gotowość strajkową rolników w woj. na znak solidarności z akcją okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach przez członków „S” Regionu Pojezierze, organizator dostaw żywności dla okupujących budynek. XI-XII 1981 uczestnik Ogólnopolskiego KS w Siedlcach; organizator przygotowywanego na 17 XII 1981 strajku generalnego rolników woj.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, następnie w Kwidzynie, zwolniony 25 V 1982. W kontakcie z działaczami podziemia w regionie i w kraju; inwigilowany, zatrzymywany przed rocznicami narodowymi. W II 1983 uczestnik zebrania OKOR w Czernej k. Krakowa. W 1984 członek Duszpasterstwa Rolników.

Od 30 IX 1985 na emigracji w USA, pracownik branży inżynieryjno-transportowej.

1981-1985 rozpracowywany przez Wydz. IV/V KW MO/WUSW w Suwałkach w ramach SOR krypt. Przewodnik.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry