Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Daniszewski Tadeusz

Tadeusz Daniszewski, ur. 25 I 1954 w Szumowie k. Łomży. Absolwent socjologii na Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1979).

1979–1980 mł. asystent, socjolog w Oddziale Leczenia i Rehabilitacji Alkoholików w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. 1980–1981 samodzielny referent ds. socjalnych w Zakładach Mięsnych w Zamościu.

1975–1979 jako student KUL współpracował z Marianem Piłką (m.in. kolporter pism niezależnych „Bratniak”, „Opinia” i „Robotnik”, 1975 sygnatariusz listu protestacyjnego przeciwko zmianom w Konstytucji PRL). Od IX 1980 w „S”, wiceprzew., nast. przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ, XI 1980–III 1981 członek MKZ w Zamościu, IV–V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, od VII 1981 wiceprzew. ZO w Zamościu; od VII 1981 współzałożyciel i członek Społecznego Zamojskiego Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania; współzałożyciel wydawanego przez komitet pisma „Wolny Polak”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie, od 16 XI 1982 na przepustce, 8 XII 1982 uchylenie internowania.

1983–2018 na emigracji w USA.

1984–1994 menedżer działu kolportażu wydawnictwa Boston Globe/Boston Herald USA Newspapers. 1994–2018 menedżer finansowy firm samochodowych:1994–2002 General Motors i Ford (w stanie Massachusetts), 2002–2010 Hyundai (w Danvers), 2010–2013 Volvo (w Nashua), 2013–2018 Mazda (w Portsmouth). 2018 powrót do Polski.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

8 IV 1981–26 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Zamościu w ramach SOS krypt. Działacz; 21 X 1981–22 VIII 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW tamże w ramach SOS krypt. Misjonarze; 26 VI 1985–3 IV 1987 przez Wydz. II WUSW tamże w ramach KE krypt. Działacz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Zamość

Opcje strony

do góry