Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbrowski Czesław

Czesław Dąbrowski, ur. 6 IV 1950 w Starym Sączu. Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu (1971).

1964–1968 w ZHP.

1971–2009 ślusarz, kontroler jakości, mistrz produkcji, dyspozytor zakładowy w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. W VI 1976 uczestnik przestoju w pracy na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami w Ursusie i Radomiu.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej W-4, X 1980 – IX 1981 przew. Komitetu Koordynacyjnego „S” w Nowym Sączu, członek MKZ Małopolska. 9–11 I 1981 członek KS podczas strajku w Ratuszu w Nowym Sączu (11–19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), I – VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska – Komisja w Nowym Sączu z komisją rządową ws. niezrealizowanych postulatów; 23 X i 4 XI 1981 udzielał pomocy organizacyjnej strajkującym 1980 w ZSZ w Gorlicach, w I i II 1981 „S” RI w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie.

XII 1981 –1989 w podziemnej „S”; uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową i pomoc represjonowanym i ich rodzinom, akcji ulotkowych, plakatowania i malowania haseł na murach. XII 1981– 1989 kolporter w zakładzie wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości Nowosądeckie, książek Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Aleksandra Sołżenicyna oraz ulotek. 1985–1989 uczestnik spotkań organizowanych przez KIK w Nowym Sączu. W V 1988 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi w kraju. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, zastraszany.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO w Nowym Sączu. Do 2009 w „S”, 1989–1994 członek prezydium KZ. Od 2010 na emeryturze.

X 1980 – 14 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy. 14 XII 1981 – 7 XII 1984 zarejestrowany przez Wydz. II KW MO/WUSW jako TW ps. Wodniak; do 1984, poza jednym spotkaniem 23 XII 1981, nie utrzymywał kontaktu z SB. W XII 1984 po przekazaniu materiałów dot. TW do RUSW w Nowym Sączu, podczas rozmowy z funkcjonariuszem SB nie zgodził się na współpracę z SB.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry