Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbrowski Czesław

Czesław Dąbrowski, ur. 6 IV 1950 w Starym Sączu. Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu (1971).

1971-2009 kolejno ślusarz, kontroler jakości, mistrz produkcji, dyspozytor zakładowy w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. 1964-1968 członek ZHP. W VI 1976 uczestnik przestoju w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w Ursusie i Radomiu.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy wyrażających solidarność ze strajkującymi w kraju, wysuwanie również postulatów płacowych i dot. spraw lokalnych. Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Oddziałowej W-4 NSZZ „S” przy ZNTK; 8 X 1980 – IX 1981 przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego w Nowym Sączu; członek MKZ Małopolska. 9-11 I 1981 członek KS podczas strajku w Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), następnie I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. 17 V 1981 uczestnik Białego Marszu w Krakowie oraz mszy na rynku w Nowym Sączu w intencji Jana Pawła II po zamachu. 7 VIII 1981 uczestnik marszu przeciwko zubożeniu społeczeństwa. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, wybrany do ZR, członek komisji. W 1981 udzielał pomocy organizacyjnej dla strajkujących w Gorlicach oraz „S” RI, uczestnik rozmów z funkcjonariuszami MO chcącymi powołać niezależny związek. W swym mieszkaniu posiadał zbiór wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 kolporter ulotek na terenie ZNTK. XII 1981 – 1989 w podziemnych strukturach „S”, kilkukrotnie zatrzymywany, m.in. 14-15 XII 1981; inwigilowany, wzywany na przesłuchania, wywierano presję psychiczną, straszono, składano mu propozycje opuszczenie kraju. 1982-1983 pomagał rodzinom internowanych, 1982-1987 zaangażowany w pomoc aresztowanym. Zbierał składki na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych, uczestnik mszy za Ojczyznę. Przeprowadzał akcje ulotkowe i plakatowania, malował hasła antyreżimowe. Kolportował na terenie ZNTK i wśród znajomych podziemne wydawnictwa, m.in. twórczość Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Aleksandra Sołżenicyna oraz prasę: „Hutnika”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości Nowosądeckie”. 1985-1989 uczestnik spotkań organizowanych przez KIK. W V 1988 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

W 1989 zaangażowany w kampanię wyborczą do Sejmu, m.in. woził kandydatów na parlamentarzystów na wiece przedwyborcze. 1989-2009 w reaktywowanej „S”; 1989-1994 w KZ, członek Prezydium. Od 2010 na emeryturze.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry