Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbrowska Danuta Halina

Danuta Halina Dąbrowska, ur. 11 III 1952 w Gdańsku, zm. 16 VIII 2018 w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistyczny (1976), doktorat (1986), habilitacja (1998), prof. (2016).

1980–2018 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Uniwersytetu Szczecińskiego, od 1999 prof. US, od 2005 w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa.

14 XII 1970 uczestniczka demonstracji w Gdańsku. 1977–1981 kolporterka niezależnych książek i pism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, 1978–1981 współpracowniczka KSS KOR, uczestniczka wykładów Uniwersytetu Latającego i TKN.

Od IX 1980 w „S”; w III 1981 uczestniczka strajku pracowników WSP w Szczecinie. Jesienią 1981 uczestniczka strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, tamże.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka podziemnego ruchu wydawniczego; autorka, redaktorka, przepisywaczka i kolporterka podziemnych pism „KOS”, „Obecność”, „BIS”, „Wolność i Pokój”, znaczków poczt podziemnych, kartek świątecznych, kaset audio. 16 III 1983 aresztowana, osadzona w AŚ w Szczecinie i AŚ w Warszawie-Mokotowie (uczestniczka głodówki), 25 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii. Po wyjściu ponownie zaangażowana w podziemną działalność wydawniczą i kolportaż, w akcje pomocy rodzinom aresztowanych i tajne nauczanie studentów.

Od X 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego „S” na US. 1990–1992 przew. Komisji Uczelnianej. W 1993 współorganizatorka szczecińskiego oddziału SPP (1994–1996 członek zarządu). 1993–1996 wicedyr. Instytutu Filologii Polskiej US; twórczyni i wieloletnia kierownik Zakładu Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa US.

Autorka m.in.: Romantyzm i wojna: interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej (1991); Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980–1990 (1998); Udomowiony świat: o kobiecym doświadczaniu historii (2004); Zielona wrona: antologia poezji okresu stanu wojennego (1994).

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

22 IV – 24 XII 1983 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Katedra/Jaskółka; 15 XI 1985 – 27 II 1986 w ramach SOS krypt. Pomoc; 10 VI 1988 – 4 VII 1989 w ramach SOS krypt. Rozłam; 26 I 1989 – 20 XII 1989 przez Wydz. III-1/WOKPP w ramach SO krypt. Alma.

Ewa Tierling-Śledź

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry