Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbrowska Agnieszka

Agnieszka Dąbrowska, ur. 6 VI 1943 w Wylągach k. Kazimierza Dolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1969), w 1972 aplikacja sędziowska.

1969-1973 referent prawny w PKS Żywiec, 1975-1977 referent prawny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, 1977-1979 specjalista w Wydz. Gospodarki Terenami w Urzędzie Wojewódzkim tamże, 1979-1993 radca prawny w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni. 1978-1981 w kontakcie z ROPCiO w Warszawie i Szczecinie.

Od IX 1980 współorganizatorka spotkań z Jackiem Kuroniem, Bronisławem Geremkiem, Władysławem Siłą-Nowickim (jej ojcem) w stoczniowym Domu Kultury Korab i Parku Kasprowicza w Szczecinie. Od 1 XI 1980 radca prawny w Biurze Prawnym „S” MKZ Szczecin/ZR Pomorze Zachodnie; w 1981 członek komisji negocjacyjnej „S” z Ministerstwem Pracy w sporze o emerytury; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, IX/X 1981 delegat na I KZD.

14 XII 1981 zwolniona z pracy. Członek nieformalnych struktur podziemnych skupionych wokół Teresy Bail, Jakuba Dąbrowskiego, Leszka Dąbrowskiego, Stanisława Kozłowskiego, Piotra Mynca, Małgorzaty Piątkowskiej i Stanisława Wądołowskiego; kolporterka wydawnictw podziemnych („Jedność w Podziemiu”, „Jedność Stoczniowa, „BIS”, „Grot”, „Obraz”, książek NOWej”, znaczków poczt podziemnych, kaset audio); prowadziła listy represjonowanych, przekazywała informacje Konradowi Marusczykowi do Gdańska; łączniczka w opozycyjnym środowisku adwokatów (przez Jana Olszewskiego i W. Siłę-Nowickiego); wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom, w III 1983 zatrzymana na 48 godz. W 1983 delegat na I Zjazd Samorządu Radców Prawnych. 1983-1986 w redakcji podziemnego pisma „Obraz”, gospodarz lokalu dla druku pisma; współorganizatorka spotkań z działaczami opozycji w kościele NSPJ. W VIII 1988 (z Krystyną Bodnar i Grzegorzem Jankowskim) prowadziła obsługę prawną strajków w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. w Szczecinie.

Od 1987 członek, wicedziekan, 1991-2003 dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych. 1989-1993 radca prawny w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie, od 1993 w NBP w Szczecinie. Od 1995 członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Autorka publikacji nt. prawnych aspektów struktur samorządowych: ''Trzecia kadencja – umacnianie samorządowej struktury'', ''Czwarta kadencja – sukces lokalowy, radość z nowelizacji ustawy o radcach prawnych'', ''Piąta kadencja. Nowe szanse, nowe perspektywy dla naszego zawodu'' (wszystkie 2003).

Odznaczona Złotą Odznaką Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).

1982-1983 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Adwokat; 1982-1986 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Wars.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry