Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dąbek-Wirgowa Teresa

Teresa Dąbek-Wirgowa, ur. 27 II 1933 w Warszawie, zm. 18 III 1999 tamże. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Polonistyki (1955), w 1966 doktorat, w 1973 habilitacja, od 1990 prof. zw.

1955-1965 lektorka jęz. polskiego na Uniwersytecie Sofijskim im św. Klemensa z Ochrydy, 1965-1999 pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1975-1999 (z przerwami) członek Rady Naukowej Instytutu Słowianoznawstwa PAN, 1992-1999 pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

We IX 1980 współzałożycielka „S” na UW, następnie członek KZ.

Po 13 XII 1981 członek TKZ UW, organizatorka kolportażu wydawnictw podziemnych, współredaktor i kolporterka podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego”; udostępniała mieszkanie na spotkania TKZ. W 1982 zaangażowana w działania interwencyjne na rzecz zwolnienia internowanych pracowników i studentów UW. W II 1983 inicjatorka i redaktor stenogramów z obrad Senatu UW rozprowadzanych jako „Informacje z Senatu” i publikowanych w „Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego”. 16 XI 1987 – 1990 członek Rektorskiej Komisji Pomocy Społeczno-Prawnej. W 1988 inicjatorka działań na rzecz relegalizacji „S” UW.

1989-1999 członek KZ „S” UW, w składzie zespołów przygotowujących projekt ustawy o szkolnictwie wyższym; inicjatorka projektu Domu Seniora UW i fundacji na rzecz tego domu oraz kasy zapomogowej „S”; współpracowniczka Solidarności Bułgarsko-Polskiej oraz Przedstawicielstwa Bułgarskiej Unii Sił Demokratycznych w Polsce.

Autorka licznych pionierskich i nowatorskich metodologicznie publikacji naukowych z historii literatur słowiańskich, książek i ok. 200 artykułów, tłumaczka literatury bułgarskiej; autorka m.in. ''Główne zagadnienia stosunków bułgarsko-polskich w pierwszych dziesiątkach XX w.'' (1963), ''Historia literatury bułgarskiej'' (1980); tłumaczka i autorka wyboru: ''Siedem niebios i ziemia. Antologia przekładów starej literatury bułgarskiej od IX do XVIII w.'' (1983).

 

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry